Apstiprina 2018.gada budžeta grozījumus

11.oktobra domes sēdē apstiprināti Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžeta grozījumi. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets kopumā samazinājies par 2 885 347 euro. Šāds samazinājums lielākoties radies, jo no budžeta izņemts vairāku 2018. gadā plānoto projektu finansējums, tā kā to realizācija uz doto brīdi kavējas. Tāpat no budžeta izņemts finansējums vairāku darbu realizācijai, kas šogad netiks veikti, piemēram, 80 000 euro, kas bija paredzēti tilta dekoratīvai izgaismošanai, kā arī 48 385 euro, kas tika paredzēti daudzgadīgo stādījumu puķu dobes izveidei.
Izdevumu daļā iekļauts papildus finansējums 9000 euro apmērā sociālo dzīvokļu remontdarbu uzsākšanai, 50 000 euro atvēlēti ēku Viestura ielā 44 un Rīgas ielā 211B nojaukšanas darbu uzsākšanai, Pils rajona sporta kompleksa meliorācijas izbūves uzsākšanai paredzēti 36 000 euro un 19 830 euro atvēlēti Daugavas aizsargdambja lietus ūdens kanalizācijas izlaižu remontam un tehniskā risinājuma izstrādei. 
Tāpat šajos budžeta grozījumos iekļauts papildus finansējums izglītības jomai. Precizēts pašvaldības finansējuma apmērs un iekļauts papildus finansējums pedagogu darba samaksai no valsts budžeta  mērķdotācijas. Paredzēti 24 000 euro Jēkabpils Mākslas skolas daļējai logu nomaiņai, 3253 euro Jēkabpils pamatskolas skapīšu iegādei un 14 500 euro Jēkabpils Valsts ģimnāzijas žoga daļas remontam. 

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldība sumina Ziemassvētku noformējuma konkursa uzvarētājus un dalībniekus!
22.Janvāris, 2019
12573
Ielu uzturēšanas darbi Jēkabpilī notiek visu diennakti
22.Janvāris, 2019
12571
Notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētais Eksporta rīts Jēkabpilī
22.Janvāris, 2019
12541
Pašvaldības nedēļas plāns 21.01.-27.01.
21.Janvāris, 2019
12565
Kustamās mantas izsole
21.Janvāris, 2019
12564
NOTIKS BARIKĀŽU DIENU ATCERES PASĀKUMS “JANVĀRA PATIESĪBAS”
21.Janvāris, 2019
12562
In Memoriam ADAMS VITAUTS SANKAUSKS
21.Janvāris, 2019
12559
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
21.Janvāris, 2019
12496