Apstiprina 2018.gada budžeta grozījumus

11.oktobra domes sēdē apstiprināti Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžeta grozījumi. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets kopumā samazinājies par 2 885 347 euro. Šāds samazinājums lielākoties radies, jo no budžeta izņemts vairāku 2018. gadā plānoto projektu finansējums, tā kā to realizācija uz doto brīdi kavējas. Tāpat no budžeta izņemts finansējums vairāku darbu realizācijai, kas šogad netiks veikti, piemēram, 80 000 euro, kas bija paredzēti tilta dekoratīvai izgaismošanai, kā arī 48 385 euro, kas tika paredzēti daudzgadīgo stādījumu puķu dobes izveidei.
Izdevumu daļā iekļauts papildus finansējums 9000 euro apmērā sociālo dzīvokļu remontdarbu uzsākšanai, 50 000 euro atvēlēti ēku Viestura ielā 44 un Rīgas ielā 211B nojaukšanas darbu uzsākšanai, Pils rajona sporta kompleksa meliorācijas izbūves uzsākšanai paredzēti 36 000 euro un 19 830 euro atvēlēti Daugavas aizsargdambja lietus ūdens kanalizācijas izlaižu remontam un tehniskā risinājuma izstrādei. 
Tāpat šajos budžeta grozījumos iekļauts papildus finansējums izglītības jomai. Precizēts pašvaldības finansējuma apmērs un iekļauts papildus finansējums pedagogu darba samaksai no valsts budžeta  mērķdotācijas. Paredzēti 24 000 euro Jēkabpils Mākslas skolas daļējai logu nomaiņai, 3253 euro Jēkabpils pamatskolas skapīšu iegādei un 14 500 euro Jēkabpils Valsts ģimnāzijas žoga daļas remontam. 

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ko Eiropas brīvprātīgie dara Jēkabpilī?
13.Novembris, 2018
12145
Aicina ziņot par neprecizitātēm saņemtajos rēķinos
13.Novembris, 2018
12142
Ar Goda un atzinības rakstiem tiks sveikti 20 jēkabpilieši un Jēkabpils Goda pilsonis – Aleksandrs Deinis
13.Novembris, 2018
12140
Jēkabpiliešu un pilsētas viesu ievērībai!
13.Novembris, 2018
12138
Pašvaldības nedēļas plāns 12.11. - 18.11.
12.Novembris, 2018
12135
Jēkabpils bāriņtiesu turpmāk vadīs Inga Navenicka
12.Novembris, 2018
12132
11. un 18. novembrī daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas
08.Novembris, 2018
12128
Satiksmes ierobežojumi un sabiedriskā transporta kustība 11.novembra lāpu gājiena laikā
08.Novembris, 2018
12126