20. februārī Jēkabpilī notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un būvniecības kvalitāti