Dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē

Dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē:

14. aprīlī, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, 8:30 (poļu val.) un 11:00
18. aprīlī, Lielā ceturtdiena, 18:00
19. aprīlī, Lielā piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena, 18:00
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 18:00
21. aprīlī, Kunga augšāmcelšanās, Lieldienu svētdiena, 8:30
22. aprīlī, pirmdien, Lieldienu oktāva, II Lieldienas, 11:00
28. aprīlī, Kunga žēlsirdības svētdiena, 8:30 (poļu val.) un 11:00
(Pēc Sv. Mises plkst. 11:00 automašīnu un citu transporta līdzekļu svētīšana sv. Jura godam.)

Dievkalpojumi Viesītes Romas katoļu draudzē:
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 15:00

Dievkalpojumi Zasas Romas katoļu draudzē:
22. aprīlī, pirmdien, Lieldienu oktāva, II Lieldienas, 15:00

Dievkalpojumi Salā:
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 12:00

Pr. Viktors Siļčonoks
Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu prāvests
 

Pašvaldības nedēļas plāns 20.05.- 26.05.
20.Maijs, 2019
13322
Laika posmā no 22.05.2019 – 05.06.2019 tiks slēgts satiksmei Andreja Pormaļa ielas posms no Akmeņu ielas
20.Maijs, 2019
13320
25.maijā aicina uz dižkoncertu “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”
20.Maijs, 2019
13319
Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras
20.Maijs, 2019
13315
Par vēlēšanu iecirkņiem Jēkabpils pilsētā
20.Maijs, 2019
13294
Pilsētā notiek plānotie ielu uzturēšanas darbi
17.Maijs, 2019
13313
Domes vadība Rīgā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā
17.Maijs, 2019
13310
Martai Urtānei 1.vieta konkursā Aglonā
17.Maijs, 2019
13308