Aicina pieteikties dalībniekus koktēlniecības plenēram “Seno rotaļlietu skvērs”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā viens no sadarbības partneriem Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu projektā “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pierobežā” organizēs koktēlniecības plenēru “Seno rotaļlietu skvērs”, tā 11.aprīļa domes sēdē lēma pilsētas domes deputāti.
Plenēra mērķis ir, nezaudējot saikni ar tradicionālām kultūras mantojuma vērtībām, pakārtojot tās mūsdienu mākslas tendencēm, veidot kvalitatīvas dzīves vidi un radīt vides objektus Jēkabpils pilsētā Mežaparka teritorijā gan funkcionālai lietošanai, gan kā estētiskās vides dizaina elementus. 

Aicinām Latvijas māksliniekiem – tēlniekiem pieteikt savu dalību plenērā.
Lai pieteiktos plenēram, datorrakstā aizpildīta pieteikuma anketa (pielikumā) jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai jānosūta pa pastu, vai jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv (ar norādi: Starptautiskais koktēlniecības plenērs) līdz 2019.gada 31.maijam plkst. 24:00.

Plenērā plānots uzaicināt piecpadsmit māksliniekus. Saskaņā ar projekta nosacījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai kā projekta partnerim plenērā ir jānodrošina trīs mākslinieku dalība. Mākslinieku atlase plenēram notiks konkursa kārtībā. Konkursa mērķis ir rast idejiski koktēlniecības mērķa uzdevumam atbilstoši piecus Latvijas māksliniekus – tēlniekus.

Konkursa komisija, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus un uzaicinās māksliniekus uz plenēru, noteikta sekojoša:
Komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa;
Komisijas loceklis – Jēkabpils Mākslas skolas direktors Ziedonis Bārbals;
Komisijas loceklis – Attīstības un investīciju nodaļas projekta vadītāja Inese Vītola;
Komisijas loceklis – Teritorijas plānošanas nodaļas arhitekte Ilga Tretjakova;
Komisijas loceklis – Teritorijas plānošanas nodaļas vecākā ainavu arhitekte Sintija Pastare.

Plenēra norises laiks no 2019. gada 26. augusta līdz 1. septembrim.

Pielikumā: Starptautiskā koktēlniecības plenēra Jēkabpilī “Seno rotaļlietu skvērs” nolikums un pieteikuma anketa.

Pašvaldības nedēļas plāns 20.05.- 26.05.
20.Maijs, 2019
13322
Laika posmā no 22.05.2019 – 05.06.2019 tiks slēgts satiksmei Andreja Pormaļa ielas posms no Akmeņu ielas
20.Maijs, 2019
13320
25.maijā aicina uz dižkoncertu “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”
20.Maijs, 2019
13319
Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras
20.Maijs, 2019
13315
Par vēlēšanu iecirkņiem Jēkabpils pilsētā
20.Maijs, 2019
13294
Pilsētā notiek plānotie ielu uzturēšanas darbi
17.Maijs, 2019
13313
Domes vadība Rīgā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā
17.Maijs, 2019
13310
Martai Urtānei 1.vieta konkursā Aglonā
17.Maijs, 2019
13308