Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpilī realizēs būvobjektu "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā"

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", sadarbojoties ar SIA "Reck" un SIA "WOLTEC", Jēkabpilī realizēs būvobjektu "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā".

Būvobjekts tiek realizēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem.

Būvprojekts "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā, Objekts JĒKABPILS, posms 

JĒKABPILS-BRODI-VIESĪTE-LONE-NERETA"  izstrādāts saskaņā ar VAS "Latvijas valsts Radio un televīzijas centra" projektēšanas un būvdarbu uzdevumu, un to realizējot plānots nodrošināt pakalpojumu pieejamību piekļuves punktos Jēkabpilī, Brodos, Biržos, Eķengrāvē, Viesītē, Lonē.   

Galvenā trase Jēkabpils pilsētā noteikta pa sekojošiem posmiem: 

Ventas ielas posms pie Artilērijas ielas – Artilērijas iela – 14.jūnija iela – Ozolu iela – Daugavas dambis, Daugavas krasts līdz tiltam – Neretas iela līdz pilsētas robežai;

Atzari :  Parka iela posmā - Kokneses iela – Siguldas iela – Kuģu iela;  Zemgales iela no Neretas ielas līdz pilsētas robežai; no Pils rajona ielas un Varoņu ielas krustojuma līdz ēkām Pils rajonā 38;

No Madonas un Vienības ielu krustojuma pa Madonas ielu – Jūlija iela – Dzelzceļa iela 

Termiņš: būvniecības darbi paredzēti no 01.07.2019- 30.11.2019
 

Kas jāņem vērā iedzīvotājiem: Būvdarbi tiks veikti paralēli vairākās pilsētas vietās un paredzami rakšanas darbi ar tehniku. Jāņem vērā, ka tiks veikta satiksmes organizācija pēc nepieciešamības un pašvaldības ieteikumiem. Darbu procesā un noslēgumā paredzēts atjaunot un sakārtot būvdarbu zonu un zaļās zonas segumu. 

Relīzes sagatavotājs: Būvdarbu veicējs SIA "WOLTEC", 28 631 341 

Zaļās ielas posmā SIA “Ošukalns” veic atkārtotu asfaltseguma ieklāšanu
25.Maijs, 2020
15243
Pašvaldības nedēļas plāns 25.05.- 31.05.
25.Maijs, 2020
15241
SIA "Jēkabpils ūdens" atsāk ūdens patēriņa skaitītāju maiņu
25.Maijs, 2020
15239
25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
25.Maijs, 2020
15212
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
25.Maijs, 2020
15135
Pašvaldības finansējumu saņems astoņi  NVO projekti
25.Maijs, 2020
15236
Pieņem lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem
22.Maijs, 2020
15232
“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
22.Maijs, 2020
15229