Jēkabpilī realizēs būvobjektu "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā"

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", sadarbojoties ar SIA "Reck" un SIA "WOLTEC", Jēkabpilī realizēs būvobjektu "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā".

Būvobjekts tiek realizēts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem.

Būvprojekts "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā, Objekts JĒKABPILS, posms 

JĒKABPILS-BRODI-VIESĪTE-LONE-NERETA"  izstrādāts saskaņā ar VAS "Latvijas valsts Radio un televīzijas centra" projektēšanas un būvdarbu uzdevumu, un to realizējot plānots nodrošināt pakalpojumu pieejamību piekļuves punktos Jēkabpilī, Brodos, Biržos, Eķengrāvē, Viesītē, Lonē.   

Galvenā trase Jēkabpils pilsētā noteikta pa sekojošiem posmiem: 

Ventas ielas posms pie Artilērijas ielas – Artilērijas iela – 14.jūnija iela – Ozolu iela – Daugavas dambis, Daugavas krasts līdz tiltam – Neretas iela līdz pilsētas robežai;

Atzari :  Parka iela posmā - Kokneses iela – Siguldas iela – Kuģu iela;  Zemgales iela no Neretas ielas līdz pilsētas robežai; no Pils rajona ielas un Varoņu ielas krustojuma līdz ēkām Pils rajonā 38;

No Madonas un Vienības ielu krustojuma pa Madonas ielu – Jūlija iela – Dzelzceļa iela 

Termiņš: būvniecības darbi paredzēti no 01.07.2019- 30.11.2019
 

Kas jāņem vērā iedzīvotājiem: Būvdarbi tiks veikti paralēli vairākās pilsētas vietās un paredzami rakšanas darbi ar tehniku. Jāņem vērā, ka tiks veikta satiksmes organizācija pēc nepieciešamības un pašvaldības ieteikumiem. Darbu procesā un noslēgumā paredzēts atjaunot un sakārtot būvdarbu zonu un zaļās zonas segumu. 

Relīzes sagatavotājs: Būvdarbu veicējs SIA "WOLTEC", 28 631 341 

Pašvaldības nedēļas plāns 15.07.- 28.07.2019
15.Jūlijs, 2019
13637
Jēkabpils sporta jaunumi 15.07.2019.
15.Jūlijs, 2019
13636
Paziņojums par publisko apspriešanu Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam.
15.Jūlijs, 2019
13634
2019. gada Jūlija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti
15.Jūlijs, 2019
13631
Sākusies balsošana par konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020” finālistiem
12.Jūlijs, 2019
13622
Operas dienas Jēkabpilī 2019
12.Jūlijs, 2019
13620
Pašvaldība apmaksās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vidusskolēniem auto vadīšanas apmācības teorijas kursu
12.Jūlijs, 2019
13617
Noslēdzies konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes amatiem
12.Jūlijs, 2019
13615