Paziņojums par atklātā konkursa rezultātiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 5.oktobrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/55-2018 (turpmāk – Līgums) par dalību ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk – PuMPurs). Atbilstoši Līguma Pielikuma 4.7.punktam, Pašvaldībai ir jāorganizē atklātu jauniešu iniciatīvu projektu konkursu "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos".

Jēkabpils pilsētas dome 09.05.2019. pieņēma lēmumu Nr. 205 “Par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa nolikumu un komisijas izveidošanu”, ar kuru tika izsludināts atklātais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos". Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2019.gada 10.jūnijs. Līdz noteiktajam termiņam bija iesniegti četri projekta iesnieguma pieteikumi, no kuriem divi tika apstiprināti un tie ir biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekts “Kāpēc piedalīties? Jo to vari mainīt un mainīties!” un biedrības “Sporta klubs Mustangs” projekts “PMP riska jauniešu iesaiste sporta (vispārējās fiziskās sagatavotības) un veselīga uztura aktivitātēs”.

Katru gadu IKVD jaunatnes iniciatīvu konkursam katrai no iesaistītajām pašvaldībām nosaka atbalstāmo projektu kvotu – vadoties pēc noteiktā, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gadā tika piešķirts finansējums 7 projektu pieteikumu apstiprināšanai. Vienam projektam pieejamais iepriekš noteiktais finansējums ir 4600 euro, ko 100% sedz PuMPurs.

iesniegtos pieteikumus vērtēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” pieteikumu vērtēšanas komisija.

Informāciju sagatavoja:
Anita Moskovska
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Vienas pieturas aģentūras vadītāja

Aicinām iesūtīt ieteikumus jaundzimušo lūsēnu vārdiem
18.Jūlijs, 2019
13646
Te ir darbs - SIA "Jēkabpils pakalpojumi" meklē ceļu būvinženieri
18.Jūlijs, 2019
13645
Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēmuši lēmumu par pašvaldības struktūrvienību izmaiņām
17.Jūlijs, 2019
13642
Operas dienas Jēkabpilī 2019
17.Jūlijs, 2019
13620
Nevalstisko organizāciju projektu konkursā iesniegti 12 projektu pieteikumi
16.Jūlijs, 2019
13640
Pašvaldības nedēļas plāns 15.07.- 28.07.2019
15.Jūlijs, 2019
13637
Jēkabpils sporta jaunumi 15.07.2019.
15.Jūlijs, 2019
13636
Paziņojums par publisko apspriešanu Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam.
15.Jūlijs, 2019
13634