Paziņojums par publisko apspriešanu - Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam

Atbilstoši Jaunatnes likuma 5.pantam, pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un jaunatnes valsts politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.

Pašvaldība, izveidojot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni. Jauniešu domes sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus.

Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas dokuments pilsētā. Līdz ar to, tas ir fundaments, uz kā būvēt jaunatnes jomas attīstību Jēkabpils pilsētā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 2.augustam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par    Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam.

Iesniegt ierosinājumus aicinām Elīnai Puķei whatsup aplikācijā telefona numurs 26013153, epastā: elina.puke@gmail,.com  , kā arī ierosinājumus brīvā formā Vienas Pieturas Aģentūrā, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu komitejā.

Stratēģiju var apskatīt šeit:

 

 

 

 

Pašvaldības nedēļas plāns 09.12.- 15.12.
09.Decembris, 2019
14423
12.decembrī aicina seniorus apmeklēt lekciju “Dzīvesspēka stiprināšana”
06.Decembris, 2019
14409
2020.gadā Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski
05.Decembris, 2019
14407
31. decembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks Vecgada skrējiens “Veselīgi ir stilīgi!”
05.Decembris, 2019
14405
Ir zināmi Pusstundas skrējiena 36. sezonas uzvarētāji
05.Decembris, 2019
14403
Aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē”
05.Decembris, 2019
14401
Jēkabpilī izveidoti pieci jauni šķirošanas punkti
04.Decembris, 2019
14395
5.decembrī notiks kārtējā domes sēde
04.Decembris, 2019
14394