Paziņojums par publisko apspriešanu - Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam

Atbilstoši Jaunatnes likuma 5.pantam, pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un jaunatnes valsts politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.

Pašvaldība, izveidojot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni. Jauniešu domes sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus.

Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas dokuments pilsētā. Līdz ar to, tas ir fundaments, uz kā būvēt jaunatnes jomas attīstību Jēkabpils pilsētā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 2.augustam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par    Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam.

Iesniegt ierosinājumus aicinām Elīnai Puķei whatsup aplikācijā telefona numurs 26013153, epastā: elina.puke@gmail,.com  , kā arī ierosinājumus brīvā formā Vienas Pieturas Aģentūrā, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo lietu komitejā.

Stratēģiju var apskatīt šeit:

 

 

 

 

No 21.08.2019. tiek mainīta satiksmes organizācija Neretas ielas pārbūves objektā
16.Augusts, 2019
13817
Studentus aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām
16.Augusts, 2019
13747
No 19.augusta tiks uzsākti būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai
16.Augusts, 2019
13814
17. augustā Jēkabpils Mežaparkā notiks Lavijas čempionāts krostriatlonā
16.Augusts, 2019
13722
SIA "Jēkabpils siltums" paziņojums
15.Augusts, 2019
13812
No 1.septembra Jēkabpils skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas
15.Augusts, 2019
13808
15.augustā notiks Finanšu komitejas sēde
14.Augusts, 2019
13800
22. un 23.augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks nodarbības par veselīgu uzturu
14.Augusts, 2019
13798