Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēmuši lēmumu par pašvaldības struktūrvienību izmaiņām

2019. gada 4. jūlija Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par pašvaldības struktūrvienību izmaiņām. Lai uzlabotu pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī uzlabotu administrācijas darba organizāciju, tās efektivitāti un kvalitāti, veiktas sekojošas izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Deputāti lēmuši likvidēt Atbalsta, Finanšu un Īpašumu apsaimniekošanas departamentus un Personāla nodaļu, un izveido Administratīvo departamentu.

Ar šo lēmumu veikti grozījumi arī centrālās administrācijas struktūrvienībās, kas noteiktas sekojoši- Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija; Jēkabpils pilsētas būvvalde; Dzimtsarakstu nodaļa; Juridiskais departaments, kura sastāvā iekļautas: Juridiskā un Iepirkumu nodaļas; Administratīvais departaments, kura sastāvā iekļautas: Vienas pieturas aģentūra, Sabiedrisko attiecību, Finanšu ekonomikas, Grāmatvedības un Informācijas tehnoloģiju nodaļas; Pilsētvides departaments, kura sastāvā iekļautas: Būvniecības, Attīstības un investīciju, Teritorijas plānošanas, Pašvaldības īpašumu un Komunālās saimniecības nodaļas.

Saistībā ar samazinātu piešķirto finansējumu administrēšanas izdevumu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem, deputāti lēma, ka Jēkabpils Sociālajā dienestā amata vienība – sociālās palīdzības organizators – no valsts budžeta līdzekļiem tiks finansēts daļēji un izveidots uz nenoteiktu laiku. Tāpat deputāti lēma atbalstīt Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores iesniegumu Jēkabpils pilsētas bibliotēkā vienu bibliotekāra amata vienību nomainīt pret multimediju dizaina speciālistu. Tika atbalstīta arī Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra lūgums mantziņa amata vienību palielināt no 0,25 uz 0,5 saistībā ar 2020. gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuru organizēšanai pieaugs mantziņa darba apjoms.

Mainoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, tiks likvidētas 7 amata vienības – Personāla nodaļas vadītājs, personāla speciālisti (2 amati), Atbalsta, Finanšu un Īpašumu apsaimniekošanas departamentu direktori, Sabiedrisko attiecību speciālists, un izveidotas jaunas 5,5 amata vienības – civilās aizsardzības inženieris (0,5 slodze), Administratīvā departamenta direktors, personāla inspektori (2 amati), kvalitātes vadītājs, nekustamā īpašuma speciālists. Savukārt iestādē “Jēkabpils izglītības pārvalde” tiek likvidēta viena amata vienība – projektu vadītājs.

Lēmums stāsies spēkā 2019. gada 2. septembrī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

In memoriam Dzintara Gavriloviča (07.09.1928. - 09.12.2019.)
10.Decembris, 2019
14427
Pašvaldības nedēļas plāns 09.12.- 15.12.
09.Decembris, 2019
14423
12.decembrī aicina seniorus apmeklēt lekciju “Dzīvesspēka stiprināšana”
06.Decembris, 2019
14409
2020.gadā Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski
05.Decembris, 2019
14407
31. decembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks Vecgada skrējiens “Veselīgi ir stilīgi!”
05.Decembris, 2019
14405
Ir zināmi Pusstundas skrējiena 36. sezonas uzvarētāji
05.Decembris, 2019
14403
Aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē”
05.Decembris, 2019
14401
Jēkabpilī izveidoti pieci jauni šķirošanas punkti
04.Decembris, 2019
14395