Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēmuši lēmumu par pašvaldības struktūrvienību izmaiņām

2019. gada 4. jūlija Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par pašvaldības struktūrvienību izmaiņām. Lai uzlabotu pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī uzlabotu administrācijas darba organizāciju, tās efektivitāti un kvalitāti, veiktas sekojošas izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Deputāti lēmuši likvidēt Atbalsta, Finanšu un Īpašumu apsaimniekošanas departamentus un Personāla nodaļu, un izveido Administratīvo departamentu.

Ar šo lēmumu veikti grozījumi arī centrālās administrācijas struktūrvienībās, kas noteiktas sekojoši- Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija; Jēkabpils pilsētas būvvalde; Dzimtsarakstu nodaļa; Juridiskais departaments, kura sastāvā iekļautas: Juridiskā un Iepirkumu nodaļas; Administratīvais departaments, kura sastāvā iekļautas: Vienas pieturas aģentūra, Sabiedrisko attiecību, Finanšu ekonomikas, Grāmatvedības un Informācijas tehnoloģiju nodaļas; Pilsētvides departaments, kura sastāvā iekļautas: Būvniecības, Attīstības un investīciju, Teritorijas plānošanas, Pašvaldības īpašumu un Komunālās saimniecības nodaļas.

Saistībā ar samazinātu piešķirto finansējumu administrēšanas izdevumu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem, deputāti lēma, ka Jēkabpils Sociālajā dienestā amata vienība – sociālās palīdzības organizators – no valsts budžeta līdzekļiem tiks finansēts daļēji un izveidots uz nenoteiktu laiku. Tāpat deputāti lēma atbalstīt Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores iesniegumu Jēkabpils pilsētas bibliotēkā vienu bibliotekāra amata vienību nomainīt pret multimediju dizaina speciālistu. Tika atbalstīta arī Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra lūgums mantziņa amata vienību palielināt no 0,25 uz 0,5 saistībā ar 2020. gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuru organizēšanai pieaugs mantziņa darba apjoms.

Mainoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, tiks likvidētas 7 amata vienības – Personāla nodaļas vadītājs, personāla speciālisti (2 amati), Atbalsta, Finanšu un Īpašumu apsaimniekošanas departamentu direktori, Sabiedrisko attiecību speciālists, un izveidotas jaunas 5,5 amata vienības – civilās aizsardzības inženieris (0,5 slodze), Administratīvā departamenta direktors, personāla inspektori (2 amati), kvalitātes vadītājs, nekustamā īpašuma speciālists. Savukārt iestādē “Jēkabpils izglītības pārvalde” tiek likvidēta viena amata vienība – projektu vadītājs.

Lēmums stāsies spēkā 2019. gada 2. septembrī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

No 21.08.2019. tiek mainīta satiksmes organizācija Neretas ielas pārbūves objektā
16.Augusts, 2019
13817
Studentus aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām
16.Augusts, 2019
13747
No 19.augusta tiks uzsākti būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai
16.Augusts, 2019
13814
17. augustā Jēkabpils Mežaparkā notiks Lavijas čempionāts krostriatlonā
16.Augusts, 2019
13722
SIA "Jēkabpils siltums" paziņojums
15.Augusts, 2019
13812
No 1.septembra Jēkabpils skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas
15.Augusts, 2019
13808
15.augustā notiks Finanšu komitejas sēde
14.Augusts, 2019
13800
22. un 23.augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks nodarbības par veselīgu uzturu
14.Augusts, 2019
13798