12.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.septembrī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                          
1.   Par darba kārtību.
2.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
3.   Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā.
4.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”.
5.   Par grozījumiem Komunālās saimniecības nodaļas reglamentā.
6.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr. 423 “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
7.   Par zaudējumu novēršanu pēc ugunsgrēka Draudzības aleja 26, Jēkabpilī.
8.   Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”.
9.   Par patapinājuma līguma noslēgšanu (Zaļā iela 9, Jēkabpils).
10. Par ieguldījuma nomātajā īpašumā nodošanu bez atlīdzības.
11. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”.
12. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai.
13. Par atļauju savienot amatus.
14. Par atļauju savienot amatus.
15. Informācija par Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu uz 12.09.2019.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Reine 65207317

 

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rīko radošo konkursu skolēniem “Šķiro un radi!”
20.Septembris, 2019
14007
Sāksies lekciju cikls „Satikšanās tilts”
20.Septembris, 2019
14005
23.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
19.Septembris, 2019
13901
Aicina veikt izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu
19.Septembris, 2019
14004
Pirmo klašu skolēni saņem atstarojošās vestes
19.Septembris, 2019
14002
Jēkabpils sporta centrs aicina uz Sporta nakti Mežaparkā
19.Septembris, 2019
14000
Pirmo reizi Latvijā uz forumu pulcējas vēža pacienti, lai runātu par tiesībām uz kvalitatīvu aprūpi
19.Septembris, 2019
13998
Iedzīvotāju ērtībai veikts aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remonts Jēkabpils Mežaparkā
18.Septembris, 2019
13994