12.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.septembrī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                          
1.   Par darba kārtību.
2.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
3.   Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā.
4.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”.
5.   Par grozījumiem Komunālās saimniecības nodaļas reglamentā.
6.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr. 423 “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
7.   Par zaudējumu novēršanu pēc ugunsgrēka Draudzības aleja 26, Jēkabpilī.
8.   Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”.
9.   Par patapinājuma līguma noslēgšanu (Zaļā iela 9, Jēkabpils).
10. Par ieguldījuma nomātajā īpašumā nodošanu bez atlīdzības.
11. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”.
12. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai.
13. Par atļauju savienot amatus.
14. Par atļauju savienot amatus.
15. Informācija par Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu uz 12.09.2019.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Reine 65207317

 

Ir iedzīvināta jauna tradīcija ‘’JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2019’’
24.Janvāris, 2020
14611
Daudzdzīvokļu namu mikrorajonos patvaļīgi tiek iezīmētas stāvvietas zaļajā zonā
24.Janvāris, 2020
14605
Ārkārtas domes sēdē pieņemts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets
23.Janvāris, 2020
14602
Rītdien ārkārtas domes sēdē plāno pieņemt Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžetu
22.Janvāris, 2020
14600
Jēkabpils Izglītības pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Pedagogu karjeras konsultantu
22.Janvāris, 2020
14599
Aicinām balstot par konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” pretendenti Anitu Bērziņu no Jēkabpils
22.Janvāris, 2020
14513
Laboratorijā notiek Pasta un Neretas ielā veikto ielu seguma urbumu kvalitātes pārbaude
21.Janvāris, 2020
14587
Pašvaldības nedēļas plāns 20.01. - 26.01.2020
20.Janvāris, 2020
14580