Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

No 14.septembra satiksmei slēgts Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz Mālu ielai

Zīlānu ielas posma (no Slimnīcas līdz Ķieģeļu ielai) pārbūves darbu veikšanai, no 14.09.2019 tiek slēgts satiksmei Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz Mālu ielai. Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu: Slimnīcas, Rēzeknes, Mārītes un Mālu iela. Sabiedriskais transports tiks novirzīts pa apbraucamo ceļu, sabiedriskā transporta pieturas Slimnīcas iela un Ķieģeļu iela tiks pārvietotas uz apbraucamo ceļu.

Atgādinām, ka ir mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā. Braucot pa Slimnīcas ielu, virzienā no Zīlānu ielas, atļauts braukt tikai pa labi uz Rēzeknes ielu. Nokļūšanai uz 3. vidusskolu izmantot apbraucamo ceļu pa Rēzeknes ielu un Ķieģeļu ielu.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiks īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros. Lūgums satiksmes dalībniekiem ievērot uzstādītās ceļa zīmes un ceļu satiksmes noteikumus.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Būvniecības nodaļas Ceļu būvinženieris
Edgars Dobelis

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
14.Aprīlis, 2020
14741
Arī attālinātās mācībās netrūkst sportisku izaicinājumu
31.Marts, 2020
14958
Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties ALTUM atbalsta programmām
31.Marts, 2020
14957
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek pārcelti uz 2021.gada vasaru
31.Marts, 2020
14955
Projekta apstiprināšanas gadījumā iegādāsies grozāmo IP kameru zivju resursu aizsardzībai Daugavā
31.Marts, 2020
14953
Zaļās ielas posmā uzņēmējam būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana
31.Marts, 2020
14951
Ēdināšanas uzņēmumi Jēkabpilī (aktualizēts 30.03.2020)
30.Marts, 2020
14945
Darbību sāk Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība “Jēkabpils rezidence”
30.Marts, 2020
14940