Pirmo klašu skolēni saņem atstarojošās vestes

Šogad Jēkabpils izglītības iestādēs savas mācību gaitas ir uzsācis kupls skaits pirmklasnieku – 236 skolēni (Jēkabpils 2.vsk.- 57 skolnieki, Jēkabpils pamatskola - 123 skolnieki, Jēkabpils 3.vsk. - 56 skolnieki).

Jau vairākus gadus pēc kārtas par tradīciju kļuvusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas inspektoru došanās uz šīm izglītības iestādēm, lai tiktos ar 1.klašu skolēniem un viņu audzinātājām, un izrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošību.

Tikšanās laikā ar bērniem tiek pārrunāti jautājumi, kas viņiem jāievēro atrodoties uz ielas: kā pārliecināties un pareizi šķērsot gājēju pāreju, pie kādas gaismas luksofora signāla drīkst šķērsot ielu, cik būtiski sevi pasargāt no nelaimes un, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, ģērbt atstarojošās vestes jeb apģērbu ar redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Tiek atgādināti arī citi būtiski jautājumi, kā piemēram - ka jāpasaka vecākiem, kurp dodas pēc skolas, ka nevar uzticēties svešiniekiem, nevajag aiztikt svešus dzīvniekus, ka jāpieskata savas mantas, jāizturas labi pret skolas biedriem, jāklausa skolotāji u.c.

Pēc drošības jautājumu izrunāšanas, bērni saņem dāvanu – katram 1.klases skolēnam tiek pasniegta Jēkabpils pilsētas pašvaldības sagādāta atstarojošā veste ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības logo, kuru bērni pielaiko, un pēc tam dodas atpakaļ uz mācību stundām.

Pašvaldības policija uzskata, ka ir svarīgi ar bērniem runāt par šiem jautājumiem, lai viņi jau no mazotnes zinātu par satiksmes drošību, kā sevi pasargāt no apdraudējumiem un pie kā vērsties pēc palīdzības.

Arī pārējiem iedzīvotājiem vēlamies atgādināt, ka Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Ja šie nosacījumi tiek pārkāpti, vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149²³ “Gājēju uz pasažieru izdarītie pārkāpumi” , kur gājējiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz trīsdesmit euro.

Diennakts tumšajā laikā cilvēkus, kuri pārvietojas bez atstarojošiem elementiem vai vestēm, ir grūti pamanīt, tāpēc Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un dzīvību, lietojot gaismu atstarojošas vestes.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas
Priekšnieka vietniece
I.Ostrovska

 

A. Kraps pārrunā administratīvi teritoriālo reformu ar apkārtējo novadu vadītājiem
22.Oktobris, 2019
14174
Veic Daugavas kreisā krasta attīrīšanu no apauguma
22.Oktobris, 2019
14172
Tiek īstenotas divas iedzīvotāju iniciatīvas Jēkabpils Mežaparka labiekārtošanai
22.Oktobris, 2019
14170
23.oktobrī Jēkabpils pilsētas domes vadība uz tikšanos aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus
22.Oktobris, 2019
14130
Noticis veselības veicināšanas pasākums "Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem"
22.Oktobris, 2019
14163
Piektdien BK „Jēkabpils” uzņems „BS Ogre” basketbolistus
22.Oktobris, 2019
14161
Pašvaldības nedēļas plāns 21.10.-27.10.
22.Oktobris, 2019
14159
Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas Jēkabpilī
21.Oktobris, 2019
14158