Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsaka pateicību nevalstiskajām organizācijām par līdzšinējo pozitīvo sadarbību vairāku gadu garumā.  Lai veicinātu Jēkabpils iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību,  Jēkabpils pilsētas pašvaldība vēlas aktualizēt pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības līgumu, kurš iepriekš tika noslēgts 2017.gadā.
Pašvaldība septembrī ir uzsākusi ar katru biedrību atsevišķa līguma noslēgšanu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību, ievērojot katras biedrības individuālās iespējas, darbības mērķus un nepieciešamo atbalstu no pašvaldības puses. Pašvaldībā ir sagatavots sadarbības līguma projekts, kas nosūtīts tām biedrībām, kuras jau sadarbojas ar pašvaldību iepriekšējā līguma ietvaros, kas bija kopīgs vairākām nevalstiskajām organizācijām. Tagad aicinām arī citas nevalstiskās organizācijas, kā arī tās, kurām ir bijis iepriekš noslēgts sadarbības līgums, kuras darbojas Jēkabpils pilsētā un sniedz sabiedrisko labumu mūsu iedzīvotājiem, vērsties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pie domes priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes Ozolas, lai izrunātu turpmākās sadarbības iespējas un noslēgtu jaunu līgumu. Līgumā abas puses vienojas par sadarbību, lai veicinātu Jēkabpils iedzīvotāju labklājību, pilsētas attīstību, kultūras, izglītības un veselīga dzīvesveida attīstību, nodrošinātu  nevalstiskās organizācijas līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.   Aicinām biedrības būt atsaucīgām un kopīgi strādāt mūsu pilsētas attīstībai un iedzīvotāju labā!

Plašāku informāciju var saņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

A. Kraps pārrunā administratīvi teritoriālo reformu ar apkārtējo novadu vadītājiem
22.Oktobris, 2019
14174
Veic Daugavas kreisā krasta attīrīšanu no apauguma
22.Oktobris, 2019
14172
Tiek īstenotas divas iedzīvotāju iniciatīvas Jēkabpils Mežaparka labiekārtošanai
22.Oktobris, 2019
14170
23.oktobrī Jēkabpils pilsētas domes vadība uz tikšanos aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus
22.Oktobris, 2019
14130
Noticis veselības veicināšanas pasākums "Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem"
22.Oktobris, 2019
14163
Piektdien BK „Jēkabpils” uzņems „BS Ogre” basketbolistus
22.Oktobris, 2019
14161
Pašvaldības nedēļas plāns 21.10.-27.10.
22.Oktobris, 2019
14159
Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas Jēkabpilī
21.Oktobris, 2019
14158