Notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”

13.oktobrī projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Jēkabpils Mežaparkā, plkst. 12:00 notiks pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties. Pasākuma laikā dalībniekiem būs nepieciešams pārvarēt 10 šķēršļus jeb stacijas, piemēram, step šķēršļu pārvarēšana , rāpošanas zem tīkla , skriešana kalnā, svara bumbas vilkšana augšā- lejā, burkānu rīvēšana uz ātrumu, iegaumēšanas stacija, skrējiens kalnā ar apgrūtinājumu, lēkšana maisā, atmiņas pārbaudes stacija u.c.  Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti.

Reģistrācija pasākumam no plkst.11:00 Jēkabpils Mežaparkā pie kameršļūkšanas trases. Dalība pasākumā ir bez maksas. Atraktīvākajiem un veiklākajiem dalībniekiem būs iespēja savā īpašumā iegūt vērtīgas balvas.

Pasākumu organizē Biedrība “Sporta klubs Mustangs”
mustangs.jekabpils@gmail.com ; tel.:27034393.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra
Vizuālās, vides un jaunatnes lietu izglītības metodiķe

Elīna Puķe

Pasažiera ABC: tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus
30.Janvāris, 2020
14624
Pasažiera ABC: bagāža sabiedriskajā transportā
29.Janvāris, 2020
14625
Izmaiņas Uzņēmumu Reģistra Jēkabpils reģionālajā nodaļā
29.Janvāris, 2020
14626
No 22.februāra mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
28.Janvāris, 2020
14622
Pašvaldības nedēļas plāns 27.01-2.02.2020
27.Janvāris, 2020
14618
Notiks konference "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija bērnu tiesību aizsardzības jomā"
27.Janvāris, 2020
14616
Saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati
27.Janvāris, 2020
14613
Apbalvoti Jēkabpils sporta laureāti 2019
27.Janvāris, 2020
14612