Pašvaldība nosaka aizliegumu atrasties uz ledus

Jēkabpils pilsētas pašvaldība noteikusi paaugstinātas ledus bīstamības periodu sākot ar 2019.gada 1.decembri, kas nozīmē, ka personām aizliegts atrasties uz ledus vairākās ūdenstilpēs Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā!

Pašvaldības izpilddirektora Guntara Goguļa izdotajā rīkojumā (27.11.2019.) par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm, teikts, ka pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 43, kā arī ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes un laika apstākļus, no šī gada 1.decembra līdz ledus izkušanai aizliegts atrasties uz upes Daugava Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā,  Pils dīķa, kā arī Radžu ūdenskrātuves un Kena parka dīķa.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija Jēkabpils iedzīvotājiem atgādina, ka “Zemes pārvaldības likums” paredz pašvaldībām tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās teritorijā esošo iekšzemes ūdeņu ledus.

Pašvaldībai ir dotas pilnvaras izlemt kādos gadījumos aizliegts atrasties uz ūdenstilpnes ledus, kas, protams, rūpīgi jāizsver, ņemot vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, straumi, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Pašvaldība lēmumu, nosakot paaugstinātas ledus bīstamības periodu, var paziņot, to publicējot savā mājaslapā internetā.

Šis aizliegums skar ne tikai makšķerniekus, bet arī jebkuru citu personu, kas ziemas dienā vēlēsies šķērsot kādu no aizsalušajām ūdenstilpnēm, tādā veidā apdraudot savu veselību un dzīvību.

Par izdarīto pārkāpumu ir paredzēta atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.4 panta “Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana”, kur 1.daļā noteikts, ka par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja šāda atrašanās ir aizliegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Savukārt 179.4 panta 2.daļā noteikta atbildība, ja persona atrodas uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes (..) ledus alkohola reibumā vai narkotisko, vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šajā gadījumā personai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz simt euro.

Aicinām būt uzmanīgiem un atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību!

Jēkabpils pilsētas
Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Inga Ostrovska

 

12.decembrī aicina seniorus apmeklēt lekciju “Dzīvesspēka stiprināšana”
06.Decembris, 2019
14409
2020.gadā Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski
05.Decembris, 2019
14407
31. decembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks Vecgada skrējiens “Veselīgi ir stilīgi!”
05.Decembris, 2019
14405
Ir zināmi Pusstundas skrējiena 36. sezonas uzvarētāji
05.Decembris, 2019
14403
Aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Ceļvedis klientu izpētē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē”
05.Decembris, 2019
14401
Jēkabpilī izveidoti pieci jauni šķirošanas punkti
04.Decembris, 2019
14395
5.decembrī notiks kārtējā domes sēde
04.Decembris, 2019
14394
Brīvprātīgais darbs ir galvenais demokrātijas vingrinājums
04.Decembris, 2019
14392