12.decembrī aicina seniorus apmeklēt lekciju “Dzīvesspēka stiprināšana”

Lai veicinātu izpratni par garīgās veselības nozīmi vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanā un nostiprināšanā, tiek organizēta lekcija senioriem “Dzīvesspēka stiprināšana”, kas notiks šī gada 12.decembrī plkst.11:00 "Jēkabpils NVO resursu centra" SR Dienas centrā "Kopā būt!" (Jaunā iela 39i, Jēkabpils). Lekcija notiks informatīva pasākuma par garīgo veselību “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” ietvaros projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Lekcijas mērķis:

  • veicināt senioru izpratni par garīgās veselības nozīmi vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanā un nostiprināšanā;
  • sniegt zināšanas par garīgās veselības veicināšanas iespējām un to pielietojumu ikdienā;
  • piedāvāt praktiskas tehnikas darbam, kā noteikt savas stiprās puses, dzīves prioritātes, patiesos mērķus un stiprināt pašvērtējumu;
  • iepazīstināt ar ikdienas metodēm domāšanas un uztveres raksturīgāko kļūdu atpazīšanā un emocionālo sarežģījumu risināšanā, lai stiprinātu dzīvesspēku.

Lektore – praktizējoša psiholoģe Nadežda Balode, kuras ikdienas darbs vairāku gadu garumā ir saistīts ar klientu, t.sk., senioru, uzklausīšanu un atbalsta sniegšanu dažādās dzīves situācijās. Lekcijas ilgums 2 stundas. Ieeja apmeklētājiem bez maksas!

Informāciju sagatavoja Ž.Tiltiņa
Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

No 29.septembra būs slēgts Brīvības ielas posms no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai
25.Septembris, 2020
15848
Publicēts 2020. gada septembra Jēkabpils Vēstis numurs
25.Septembris, 2020
15845
Izdots pašvaldības izdevuma “Jēkabpils vēstis” septembra numurs
25.Septembris, 2020
15842
27.septembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks “Veselības diena jauniešiem”
25.Septembris, 2020
15822
Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores amatā iecelta Vita Viļevko
24.Septembris, 2020
15838
Izsludināts konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu ārstniecības nozarē
24.Septembris, 2020
15836
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
23.Septembris, 2020
15783
28.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2020
15831