12.decembrī aicina seniorus apmeklēt lekciju “Dzīvesspēka stiprināšana”

Lai veicinātu izpratni par garīgās veselības nozīmi vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanā un nostiprināšanā, tiek organizēta lekcija senioriem “Dzīvesspēka stiprināšana”, kas notiks šī gada 12.decembrī plkst.11:00 "Jēkabpils NVO resursu centra" SR Dienas centrā "Kopā būt!" (Jaunā iela 39i, Jēkabpils). Lekcija notiks informatīva pasākuma par garīgo veselību “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” ietvaros projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Lekcijas mērķis:

  • veicināt senioru izpratni par garīgās veselības nozīmi vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanā un nostiprināšanā;
  • sniegt zināšanas par garīgās veselības veicināšanas iespējām un to pielietojumu ikdienā;
  • piedāvāt praktiskas tehnikas darbam, kā noteikt savas stiprās puses, dzīves prioritātes, patiesos mērķus un stiprināt pašvērtējumu;
  • iepazīstināt ar ikdienas metodēm domāšanas un uztveres raksturīgāko kļūdu atpazīšanā un emocionālo sarežģījumu risināšanā, lai stiprinātu dzīvesspēku.

Lektore – praktizējoša psiholoģe Nadežda Balode, kuras ikdienas darbs vairāku gadu garumā ir saistīts ar klientu, t.sk., senioru, uzklausīšanu un atbalsta sniegšanu dažādās dzīves situācijās. Lekcijas ilgums 2 stundas. Ieeja apmeklētājiem bez maksas!

Informāciju sagatavoja Ž.Tiltiņa
Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Pašvaldības nedēļas plāns 27.01-2.02.2020
27.Janvāris, 2020
14618
Notiks konference "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija bērnu tiesību aizsardzības jomā"
27.Janvāris, 2020
14616
Saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati
27.Janvāris, 2020
14613
Apbalvoti Jēkabpils sporta laureāti 2019
27.Janvāris, 2020
14612
Ir iedzīvināta jauna tradīcija ‘’JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2019’’
24.Janvāris, 2020
14611
Daudzdzīvokļu namu mikrorajonos patvaļīgi tiek iezīmētas stāvvietas zaļajā zonā
24.Janvāris, 2020
14605
Ārkārtas domes sēdē pieņemts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets
23.Janvāris, 2020
14602
Rītdien ārkārtas domes sēdē plāno pieņemt Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžetu
22.Janvāris, 2020
14600