Aicinām balstot par konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” pretendenti Anitu Bērziņu no Jēkabpils

Janvāra sākumā Labklājības ministrijas mājas lapā izsludināta iedzīvotāju balsošana konkursā „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”. Balsošana būs atvērta līdz 31.janvārim.

No Jēkabpils konkursam izvirzīta Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem Sociālā darbiniece Anita Bērziņa.

Lūgums būt aktīviem un nobalsot par Jēkabpils sociālā dienesta sociālo darbinieci Anitu Bērziņu, kura sociālajā jomā strādā jau kopš 2012.gada!

Anita sociālajā jomā uzsāka darbību kā koordinatore ESF projektā ”Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”. Jau septiņus gadus Anita strādā Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem. Viņas pamata klientu grupu veido bērni un jaunieši, kas veic darbības, kas var novest pie likumpārkāpumiem vai izdarījuši kādu no likumpārkāpumiem, un reizēs, kad problēmsituācijas ir sarežģītas, un to risināšanā nepieciešami neordināri risinājuma paņēmieni, Anita labprāt uzņemas vadīt šīs lietas. Anitas izturēšanās pret visiem klientiem un darba kolēģiem un sadarbības partneriem ir cieņpilna un nav saņemtas sūdzības ne no klientu, ne arī no kolēģu vai citu iestāžu darbinieku puses.

Anita 2019.gadā turpināja darboties Latvijas - Lietuvas Starptautiskā projektā “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”.

Aktīvu darbību un motivēšanu Anita velta jauniešu integrēšanai sabiedrībā, akcentējot nākotnes plānus, tai skaitā, profesijas izvēli un apgūšanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Anita sadarbojas ar izglītības iestādēm ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) realizēšanas gaitā, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Veiksmīga sadarbība un aktuālās sabiedriskās aktivitātes vairāku gadu garumā Anitai ir ar nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem uzrunājot un iesaistot ģimenes ar bērniem dažādu nometņu aktivitātēs, kā piemēram “Be active! Be positive!”, Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrā "Dūjas" nometnēs un citās, kā arī piedāvātajās atbalsta grupās par vecāku apmācību, lai uzlabotu saskarsmes kvalitāti ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Kopš 2018.gada nogales Anita Bērziņa pilnveido savas profesionālās zināšanas Profesionālās izglītības programmā „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, kur iegūtās zināšanas pielieto savā darba prakses dažādošanā un attīstībā.

Anita ar savām zināšanām un iegūtajām prasmēm ar prieku dalās ar citiem Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālajiem darbiniekiem un citu nodaļu kolēģiem sekmīgākam un efektīvākam sociālajam darbam, un ar savu piemēru veicina interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties visa mūža garumā, attīstot savu personību.

Anita ar savu dalību regulāri iestājas un atbalsta savu klientu intereses starpinstiūciju sadarbības sanāksmēs, Valsts probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālajā struktūrvienībā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā sanāksmēs, Valsts policijas tikšanās, Jēkabpils bāriņtiesas sēdēs, VBTAI KN, Administratīvās komisijas sēdēs, izglītības iestādēs un citās starpprofesionāļu tikšanās ar citiem speciālistiem un organizācijām.

Kā nozīmīgāko profesionālo ieguldījumu var minēt Anitas spēju un vēlmi dažādot sociālā darba metodes un pieejas atbilstoši katra klienta situācijai un ņemot vērā pusaudžu īpatnības, respektējot un atbalstot sociālos ētikas principus. Veiksmīgai gadījuma risināšanai ar klientu pozitīvu rezultātu visbiežāk nodrošina abpusējs kontakts, uzticēšanās, motivācijas attīstīšana tālākām pārmaiņām un sadarbība dažādu praktisku problēmu risināšanā.

Vairāk informācijas par konkursu un balsošanu var izlasīt:

Labklājības ministrijas mājas lapā:

 www.lm.gov.lv

http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialais-darbs/7-noderiga-informacija?id=91523

 

Informāciju sagatavoja:

Ritma Rubina
Jēkabpils sociālā dienesta
Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja

 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores amatā iecelta Vita Viļevko
24.Septembris, 2020
15838
Izsludināts konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu ārstniecības nozarē
24.Septembris, 2020
15836
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
23.Septembris, 2020
15783
28.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2020
15831
Intensīvi turpinās darbi Viestura ielas pārbūvē un uzsākti būvdarbi Draudzības alejā
23.Septembris, 2020
15828
Šonedēļ Jēkabpilī sācies koktēlniecības plenērs
22.Septembris, 2020
15825
27.septembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks “Veselības diena jauniešiem”
22.Septembris, 2020
15822
Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”
22.Septembris, 2020
15820