16.janvārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

16.janvārī, plkst 10:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:       

 1. Par darba kārtību
 2. Izpilddirektora informācija
 3. Nr.3 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”
 4. Nr.4 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"
 5. Nr.5 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
 6. Nr.6 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
 7. Nr.7 "Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu"
 8. Nr.8 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu"
 9. Nr.9 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"
 10. Nr.10 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā"
 11. Nr.11. "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku")"
 12. Nr.12 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”)"
 13. Nr.13 "Par līdzfinansējumu biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" projektam"
 14. Nr.14 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"
 15. Nr.15 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 16. Nr.16 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 17. Nr.17 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 18. Nr.18 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 19. Nr.19 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 20. Nr.20 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu"
 21. Nr.21 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu"
 22. Nr.22 "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu"
 23. Nr.23 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"
 24. Nr.24 "Par piedalīšanos Erasmus programmas projektu konkursā"
 25. Nr.25 "Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā"
 26. Nr.26 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Janvāris, 2021
14741
Apkopota Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas 2020.gada statistika
15.Janvāris, 2021
16415
Ēdinātāji Jēkabpilī, kas nodrošina ēdienu līdzņemšanai un ar piegādi (01.2021)
15.Janvāris, 2021
16316
Jēkabpils Mežaparkā atvērta ziemas trase autobraucējiem
15.Janvāris, 2021
16412
Jēkabpils Kultūras pārvalde aicina piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par kultūras dzīvi Jēkabpilī
15.Janvāris, 2021
16410
Joprojām spēkā rīkojums par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm
14.Janvāris, 2021
16264
Uzsāk ledus liešanu Pils rajona slidotavā
14.Janvāris, 2021
16406
SIA "Jēkabpils siltums" dati par 2020.gada decembri
14.Janvāris, 2021
16404