Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas veiktā statistika par 2019. gadu

Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi statistika par 2019. gadu.

LAULĪBU STATISTIKA 2019

Laulība reģistrēta 155 pāriem

Pirmā laulība savstarpēji noslēgta 82 pāriem

 

Pirmā laulība

Otrā laulība

Trešā laulība

Ceturtā laulība

Vīrieši

103

43

9

0

Sievietes

94

49

12

0

Laulības ar ārzemniekiem - 4
•    Igaunijas pilsonība     –  1
•    Krievijas pilsonība – 1
•    Lietuvas pilsonība- 1
•    Baltkrievijas pilsonība- 1

Laulības, kas noslēgtas baznīcā – 18

Laulības, kas noslēgtas cietumā – 1

Laulības, kas noslēgtas ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām (Sēļu sētā) – 2

Laulības, kas noslēgtas nepilngadīgām personām - 0

DZIMŠANAS STATISTIKA 2019
Reģistrēta dzimšana –  267 jaundzimušajiem
  t.sk. meitenes – 119
          zēni       – 148
Jēkabpils pilsētas pašvaldības bērni-185
Citu pašvaldību bērni- 82

Pirmie bērni piedzimuši  – 87 mātēm
Otrie bērni piedzimuši –  102 mātēm
Trešie bērni piedzimuši – 50 mātēm
Ceturtie un vairāk bērni piedzimuši – 28 mātēm

Piedzimuši - 3 dvīņu pāri ( 1 pāris – meitenes, 1 pāris- zēni, 1pāris- meitene, zēns)

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par tēvu - 16
Atzīta (noteikta) paternitāte –  111
Jaunākā māte dzemdētāja – 17, vecākā māte dzemdētāja – 43
17 – svinīgas dzimšanas fakta reģistrācijas Jēkabpils reģionālajā slimnīcā

Divi vārdi bērniem – 2-meitenēm, 7-zēniem.

2019.gadā dzimušo bērnu vārdi

Meitenes    sk.
Alise    8
Paula    5
Amēlija    4
Evelīna    4
Emīlija    3
Marta    3
Samanta    3
Hanna    3
Sofija    3
    Zēni    sk.
Roberts    5
Artūrs    5
Kristers    5
Jēkabs    4
Ralfs    4
Markuss    4
Daniels    4
Maksims    3
Ernests    3
Valters    3
Adrians    3
Eduards    3
Bogdans    3

MIRŠANAS STATISTIKA 2019

Reģistrēti 369 miršanas gadījumi:    vīrieši – 197
                                                        sievietes – 172
                        
Miršanas gadījumi pēc vecuma: 
Gadi    Sievietes     Vīrieši
91 – 100    22    7
81 – 90    65    43
71 – 80    51    48
61 – 70    17    49
51 – 60    13    30
41 – 50    2    12
31 – 40    0    6
21 – 30    0    1
11 – 20    1    0
0 – 10    1    1
Kopā    172    197

Nāves cēloņi:
1.    Sirds, asinsvadu slimības, t.sk. infarkti, insulti
2.    Vēzis, audzēji
3.    Plaušu slimības
4.    Mehāniska asfiksija (elpceļu nosprostojums, pakāršanās cilpā, noslīkšana ūdenī)
5.    Vēdera dobuma slimības
6.    Nieru slimības
7.    Intoksikācija (sepse)
8.    Nelaimes gadījumi (traumas)
9.    Vecums (dabīgi nenoteikti cēloņi)
10.     Alkoholisms

Informāciju sagtavoja:
Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu un Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldības nedēļas plāns 27.01-2.02.2020
27.Janvāris, 2020
14618
Notiks konference "Starpinstitucionālās sadarbības aktualitātes un attīstības vīzija bērnu tiesību aizsardzības jomā"
27.Janvāris, 2020
14616
Saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati
27.Janvāris, 2020
14613
Apbalvoti Jēkabpils sporta laureāti 2019
27.Janvāris, 2020
14612
Ir iedzīvināta jauna tradīcija ‘’JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2019’’
24.Janvāris, 2020
14611
Daudzdzīvokļu namu mikrorajonos patvaļīgi tiek iezīmētas stāvvietas zaļajā zonā
24.Janvāris, 2020
14605
Ārkārtas domes sēdē pieņemts Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžets
23.Janvāris, 2020
14602
Rītdien ārkārtas domes sēdē plāno pieņemt Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžetu
22.Janvāris, 2020
14600