Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils Izglītības pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Pedagogu karjeras konsultantu

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde “Jēkabpils Izglītības pārvalde” reģistrācijas nr. 40900025374 uz noteiktu laiku (no 01.02.2020. līdz 16.07.2020.) izsludina vakanci Pedagogs karjeras konsultants ESF projekta 8.3.5.0/16/1.001 “Karjeras atbalsts vispārējās profesionālās izglītības iestādēs” 

Prasības pretendentam: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā atbilstoši MK noteikumiem  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Piedāvājam: 0,77 slodzes (darba pienākumu veikšana Jēkabpils pamatskolā, Rīgas ielā 200, Jēkabpilī)

Amata pienākumi: 
· koordinēt un organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus izglītojamajiem atbilstoši izstrādātajai izglītības iestādes karjeras izglītības programmai un pašvaldības karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānam;
· uzkrāt un apkopot informāciju, datus par Projekta darbību, izglītojamajiem, īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem;
· nodrošināt Projekta dokumentu un materiālu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Sadarbības līgumā noteiktajam;
· ievērot Projekta dokumentācijas kārtošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu saskaņā ar apstiprināto pašvaldības lietu nomenklatūru un atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzamie dokumenti: Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae)

Dokumentus iesniegt līdz 2020.gada 31.janvārim plkst.17.00 Jēkabpils Izglītības pārvaldē, Draudzības alejā 26, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski uz e pastu izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

Reģionālajā vizītē Jēkabpili apmeklē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs
21.Februāris, 2020
14712
Atklāj biedrības “Cerību sala” jaunās telpas
21.Februāris, 2020
14710
Iepazīstas ar multifunkcionālās halles būvniecības gaitu
20.Februāris, 2020
14708
Aicina uz VII Arvīda Žilinska Starptautisko jauno pianistu konkursu
20.Februāris, 2020
14706
Latvijas Republikas pilsonības pretendenti dod solījumu par uzticību Latvijai
19.Februāris, 2020
14703
Šonedēļ aicina uz pilsētas stāstu "Es Tev izstāstīšu"
19.Februāris, 2020
14693
21. un 22. februārī būs slēgts stāvlaukums pretī Jēkabpils pilsētas domes ēkai
19.Februāris, 2020
14702
Notiks Jēkabpils pilsētas 9. zinātniski pētniecisko darbu konkurss
18.Februāris, 2020
14700