Jēkabpils Izglītības pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Pedagogu karjeras konsultantu

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde “Jēkabpils Izglītības pārvalde” reģistrācijas nr. 40900025374 uz noteiktu laiku (no 01.02.2020. līdz 16.07.2020.) izsludina vakanci Pedagogs karjeras konsultants ESF projekta 8.3.5.0/16/1.001 “Karjeras atbalsts vispārējās profesionālās izglītības iestādēs” 

Prasības pretendentam: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā atbilstoši MK noteikumiem  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Piedāvājam: 0,77 slodzes (darba pienākumu veikšana Jēkabpils pamatskolā, Rīgas ielā 200, Jēkabpilī)

Amata pienākumi: 
· koordinēt un organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus izglītojamajiem atbilstoši izstrādātajai izglītības iestādes karjeras izglītības programmai un pašvaldības karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānam;
· uzkrāt un apkopot informāciju, datus par Projekta darbību, izglītojamajiem, īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem;
· nodrošināt Projekta dokumentu un materiālu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Sadarbības līgumā noteiktajam;
· ievērot Projekta dokumentācijas kārtošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu saskaņā ar apstiprināto pašvaldības lietu nomenklatūru un atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzamie dokumenti: Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae)

Dokumentus iesniegt līdz 2020.gada 31.janvārim plkst.17.00 Jēkabpils Izglītības pārvaldē, Draudzības alejā 26, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski uz e pastu izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores amatā iecelta Vita Viļevko
24.Septembris, 2020
15838
Izsludināts konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu ārstniecības nozarē
24.Septembris, 2020
15836
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
23.Septembris, 2020
15783
28.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2020
15831
Intensīvi turpinās darbi Viestura ielas pārbūvē un uzsākti būvdarbi Draudzības alejā
23.Septembris, 2020
15828
Šonedēļ Jēkabpilī sācies koktēlniecības plenērs
22.Septembris, 2020
15825
27.septembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks “Veselības diena jauniešiem”
22.Septembris, 2020
15822
Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”
22.Septembris, 2020
15820