Rītdien ārkārtas domes sēdē plāno pieņemt Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžetu

Rītdien, 23.janvārī ārkārtas domes sēdē plāno pieņemt Jēkabpils pilsētas 2020.gada budžetu. Budžeta sagatavošanas gaitu komentē Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Vairākus mēnešus Jēkabpils pilsētas domes vadība, pilsētas deputāti un pašvaldības specialisti ir intensīvi strādājuši, lai sagatavotu 2020.gada budžetu. Budžetu kopumā var raksturot kā labu, vairākās pozīcijās ir iestrādātas jaunas iniciatīvas pilsētvides uzlabošanai un atbalstam ģimenēm ar bērniem. Par tām sīkāk tiks informēts pēc tā pieņemšanas. Jau rīt plānojam pieņemt 2020.gada budžetu un sākt realizēt nospraustos mērķus šim gadam.”

Uzsākot darbu pie 2020.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils pilsētas domes deputāti apstiprināja sekojošas budžeta prioritātes:
1. Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam;
2. Sporta infrastruktūras attīstība;
3. Pilsētas ielu tīkla kvalitātes uzlabošana;
4. Atbalsts ģimenēm ar bērniem, veicot preventīvo darbu, sniedzot psihosociālu un materiālu atbalstu, nodrošinot bērniem drošu, atbalstošu vidi;
5. Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde.

Pašvaldības 2020.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai jau pagājušajā gadā tika izveidota un ar domes lēmumu apstiprināta Budžeta komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs  A.Kraps
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  G.Gogulis
Komisijas loceklis K.Ozola
Komisijas loceklis S.Bērziņa
Komisijas loceklis L.Salcevičs
Komisijas loceklis R.Ragainis
Komisijas loceklis L.Kļaviņa
Komisijas loceklis A.Deinis
Komisijas loceklis N.Anuškevičs
Komisijas loceklis N.Dardete 
Komisijas loceklis G.Kalniete.

Komisijas galvenie uzdevumi ir skatīt un sniegt atzinumus par 2020.gada budžeta pieprasījumiem, kā arī pieņemt lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju iekļaušanai budžeta projektā.
 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores amatā iecelta Vita Viļevko
24.Septembris, 2020
15838
Izsludināts konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu ārstniecības nozarē
24.Septembris, 2020
15836
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
23.Septembris, 2020
15783
28.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2020
15831
Intensīvi turpinās darbi Viestura ielas pārbūvē un uzsākti būvdarbi Draudzības alejā
23.Septembris, 2020
15828
Šonedēļ Jēkabpilī sācies koktēlniecības plenērs
22.Septembris, 2020
15825
27.septembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks “Veselības diena jauniešiem”
22.Septembris, 2020
15822
Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”
22.Septembris, 2020
15820