Ir iedzīvināta jauna tradīcija ‘’JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2019’’

Šogad, pirmo reizi Jēkabpils pilsētas vēsturē, tika iedzīvināts Sporta Laureāta pasākums, kas veltīts tieši sportiskajai jaunatnei, un šī ‘’JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2019’’ ietvaros, kas norisinājās 23.janvārī Jēkabpils Tautas namā, notika pašvaldības naudas balvu un pateicību pasniegšana par augstiem sasniegumiem sportā pasaules un Latvijas līmenī audzēkņiem un viņu treneriem. Apsveikt sportistus un atbalstīt ar savu klātbūtni bija ieradušies Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Izglītības nodaļas vadītājs Juris Līcis un Jēkabpils pilsētas domes deputāte Līga Kļaviņa.

2019.gada lieliskajos startos tika pārstāvēti ne tikai klasiskie sporta veidi, bet arī tādi kā kanikross (biatlons ar suni), karatē, orientēšanās sports, novuss un sporta dejas. Uz skatuves pēc nopelnītajām balvām nāca 68 sportisti un viņu treneri, lai klātesošajiem apliecinātu, ka šādi sasniegumi ir katra sportista mērķis un attaisno katru mirkli, kas pavadīts smagā darbā. Lai pierādītu, ka nevar tikai tad, kad neko nedara! Uzvara ne vienmēr nozīmē būt pirmajiem, uzvara ir tad, kad esi kļuvis labāks, kā biji, jo aiz katra sasnieguma stāv neatlaidīgs darbs ar sevi.

Kā pilnīgs jauninājums jāmin nomināciju apbalvošana, kas tika veltīta Jēkabpils pilsētas sportiskajiem jauniešiem ne tikai par augstiem sasniegumiem, kas ir novērtēti ar godalgām, bet arī tiem, kuru devums nav izmērāms ar medaļām, kuru ieguldījums ikdienā ir ar citādu pievienoto vērtību, kuru acīs mirdz apņēmība un sirdī ir mīlestība pret sportu, kas ir ne mazāk svarīgi mērķu sasniegšanā. Vadoties pēc konkrētiem kritērijiem tika izveidotas 8 nominācijas- ‘’Paraugs sportā’’ (sportists, kas ir paraugs ar savu attieksmi, pašatdevi un ir motivators citiem), ‘’Cerība sportā’’ (piemīt acīmredzams progress, izteikta vēlme sasniegt arvien labākus rezultātus, tāpēc netiek žēlots ne laiks, ne spēki, lai tas realizētos), ‘’Komandas balsts sportā’’ (sportists, kam komandas sasniegumi ir prioritāte), ‘’Kombināciju meistars’’ ( izcila ‘’taktiskā redze’’), ‘’Dzelzs raksturs sportā’’ (sportists-līderis, kam sports ir prioritāte), ‘’Sirdsdegsme sportā’’ (sports ir gan viņa darbs, gan hobijs, sports ir viņa dzīve), ‘’Vērtīgākais sportā’’ (līderis pēc rezultativitātes, kas sasniegts ar smagu darbu, nopietnu attieksmi pret nodarbībām un regulāru piedalīšanos sacensībās), kā arī ‘’Trenera labā roka’’- sportists, kas ir klātesošs, sniedzot nesavtīgu palīdzību un atbalstu. Kopā, izskatot visus pieteiktos sportistus, tika izvirzīti 32 jaunieši, no treneru puses katram sniedzot nelielu personīgu raksturojumu. Nominantiem bija sarūpētas skaistas balvas ar galveno pilsētas simbolu-lūsi, savukārt treneri saņēma pateicības rakstus par ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā. 

Lielu paldies vēlreiz gribam teikt sportistu ģimenēm, kuru milzīgās investīcijas ne tikai naudas izteiksmē, bet arī ikdienas atbalstā un uzmundrinājumos, ir galvenais dzinulis šiem jauniešiem, lai sasniegtu uzstādītos mērķus, lai nepadotos, lai gūtu gandarījumu no padarītā un nestu Jēkabpils vārdu ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām.

Šis svinīgais pasākums nebūtu izdevies bez skaistajiem un atraktīvajiem priekšnesumiem, ko atpūtas brīžos sniedza dejotāji no sarīkojuma deju kluba ‘’Liberta’’ (vadītāja Ilze Krastiņa), vokālistes no Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas (pedagoģe Sandra Bondare) un Jēkabpils BJC mūsdienu deju kolektīvs ‘’SuperMix’’ (vadītāja Laura Ābola). Liels paldies talantīgajiem māksliniekiem un viņu pedagogiem!

Šis pasākums tagad būs kā spēcīga ikgadēja tradīcija, lai vienkopus pulcētu un suminātu Jēkabpils sportiskos jauniešus un viņu trenerus, lai skatītu vaigā šos talantīgos sportistus, lai motivētu viņus uz arvien augstāku mērķu sasniegšanu. Ceram un aicinām uz arvien aktīvāku pilsētas sporta klubu un biedrību iesaistīšanos, izvirzot savus jaunos audzēkņus, jo, kā savulaik teicis Pjērs de Kubertēns- ‘’ Sports ir daļa no ikviena cilvēka mantojuma, un to nekas nevar aizstāt!’’- un šis kuplais sportistu skaits, pie kura neapstāsimies, ir vistiešākais apliecinājums tam, ka Jēkabpilī sports ir dzīvs un tiek godā turēts! Uz tikšanos nākošajā Jaunatnes Sporta Laureāta pasākumā, kur godināsim vēl kuplāku jauno Jēkabpils sportistu pulku par sasniegumiem nu jau 2020.gadā!

Foto: Jānis Lācis

Informāciju sagatavoja Jēkabpils Sporta skolas izglītības metodiķis Ilona Žurila

 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktores amatā iecelta Vita Viļevko
24.Septembris, 2020
15838
Izsludināts konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu ārstniecības nozarē
24.Septembris, 2020
15836
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
23.Septembris, 2020
15783
28.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2020
15831
Intensīvi turpinās darbi Viestura ielas pārbūvē un uzsākti būvdarbi Draudzības alejā
23.Septembris, 2020
15828
Šonedēļ Jēkabpilī sācies koktēlniecības plenērs
22.Septembris, 2020
15825
27.septembrī Jēkabpils Mežaparkā notiks “Veselības diena jauniešiem”
22.Septembris, 2020
15822
Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”
22.Septembris, 2020
15820