Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Arī attālinātās mācībās netrūkst sportisku izaicinājumu

Šis laiks kopš 12.marta, kad Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatīšanos valstī, arī mums, Jēkabpils Sporta skolai, ir sarežģīts un izaicinājumiem pilns periods. Mēs ļoti labi apzināmies, ka sportistiem, kas ikdienā trenējušies ar paaugstinātu fizisko slodzi, piespiedu dīkstāve savu slikto darbu paveiks ar divtik lielāku ātrumu, nekā tas tika ieguldīts fiziskās formas uzlabošanai, tāpēc tika pieņemts lēmums strādāt ar audzēkņiem attālināti.Arī vecāku līdzfinansējuma apmērs nemainās sakarā ar to, ka mācību process tiek organizēts atbilstoši ārkārtējai situācijai.

Šīs nedēļas, kad darbs ar audzēkņiem notika attālināti, izmantojot WhatsApp, E-klasi, e-pastus un citas e-platformas, prasīja gan no treneriem, gan no audzēkņiem un viņu vecākiem iekšējo resursu mobilizēšanu, lai rastu ikdienā ne tik pierastus veidus kā kustēties, vingrot, pildīt teorētiskos uzdevumus un uzturēt savu fizisko formu, pie kuras ir ieguldīts ilgs un smags darbs. Šāda veida apmācības prasa vēl lielāku saņemšanos un disciplīnu, vēl lielāku rakstura stingrību, vēl lielāku motivācijas meklēšanu sevī, jo vienmēr vieglāk ir atteikties darīt, attaisnojoties ar ierobežojošajiem apstākļiem, kas nedrīkst būt pārkāpti, īpaši ņemot vērā to, ka katram sporta veidam ir sava specifika, kas nepadara šos procesus vienkāršākus. Vienmēr ir vieglāk nedarīt, bet nedrīkst aizmirst, ka mācības sporta skolā izvēlās tikai tie bērni un jaunieši, kuriem sports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un viņu sasniegumi ir nākuši tikai caur nepadošanos, noticēšanu saviem spēkiem un neatlaidīgu darbu, tāpēc mūsu uzdevums ir atbalstīt viņus un iespēju robežās palīdzēt uzturēt iepriekš sasniegto, lai vēlāk viņi atkal ar pilnu jaudu varētu atgriezties savās sporta arēnās. Šis uzdevums nav viegls- tas prasa atrast sevī jaunas prasmes, būt radošiem, aktīvi darboties ar modernajām tehnoloģijām un ģenerēt arvien jaunas idejas, kā ieinteresēt audzēkņus un padarīt šis nodarbības jēgpilnākas. Laikā, kad ir slēgti sporta klubi un sporta laukumi, tie ir izaicinājumi, kas sporta nodarbības padara vēl dinamiskākas un neprognozējamākas, jo, lai sasniegtu iespējamo, jādara šķietami neiespējamais.Varbūt ir laiks, kad idejas var aizgūt, atceroties, kā kādreiz notika treniņi, kad nebija labiekārtotu laukumu un stadionu, uzklausot kādu sporta vecmeistaru pieredzi?    

Liels gandarījums par audzēkņiem, kas čakli iesaistās šajās attālinātajās apmācībās, par viņu vecākiem, kas palīdz uzmundrinot vai filmējot šos procesus (arī pašiem audzēkņiem ļoti noderīgi ir redzēt sevi no malas, lai arvien pareizāk varētu paveikt uzdoto), kā arī par to, ka neesam apstājušies savu mērķu realizēšanā. Mēs turpināsim būt atbildīgi un savu iespēju robežās arī turpmāk veicināsim audzēkņu fizisko sagatavotību, jo sports ir un būs neatņemama veselības un stipras imunitātes sastāvdaļa.

Informāciju sagatavoja Ilona Žurila, Jēkabpils Sporta skolas metodiķe

No 3.jūnija tiek pakāpeniski atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcā
01.Jūnijs, 2020
15294
Piešķir finansējumu vasaras nometnēm
01.Jūnijs, 2020
15292
Informācija par kapusvētkiem Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās
01.Jūnijs, 2020
15291
Pašvaldības nedēļas plāns 01.06.- 07.06.
01.Jūnijs, 2020
15289
Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas šogad jau otro reizi iesniegt projektus konkursam 
01.Jūnijs, 2020
15266
Ziedu vainagu un kļavu lapu cepuru meistardarbnīca
01.Jūnijs, 2020
15287
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
01.Jūnijs, 2020
15135
“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
31.Maijs, 2020
15229