Lemj par 90% atlaides piemērošanu pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās

1.aprīlī Jēkabpils pilsētas ārkārtas domes sēdē nolemts apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā”.

Grozījumi paredz, ka ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta, piemērojot 90% atlaidi no saistošajos noteikumos noteiktās nodevas apmēra (saistošo noteikumu 9. un 9.1   punkts).

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Janvāris, 2021
14741
Uz nenoteiktu laiku tiks atcelti vairāki reisi posmos Rīga–Jēkabpils, Līvāni–Gaisa tilts–Jaunsilavas, Jaunsilavas–Gaisa
28.Janvāris, 2021
16467
Namu pārvalde aicina neizmantot kanalizāciju par atkritumu urnu
27.Janvāris, 2021
16466
Nacionālais veselības dienests informē
27.Janvāris, 2021
16462
CVK nosaka pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu
26.Janvāris, 2021
16461
Projekta “KOPĀ vienā virzienā” aktualitātes
26.Janvāris, 2021
16459
Uz laiku par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes locekli ievēlēta Anita Moskovska
25.Janvāris, 2021
16457
Pašvaldības nedēļas plāns 25.01.-31.01.
25.Janvāris, 2021
16455