No 20.05.2020. sporta un bērnu spēļu laukumi Jēkabpils pilsētas teritorijā ir atvērti

No 20.05.2020. sporta un bērnu spēļu laukumi Jēkabpils pilsētas teritorijā ir atvērti apmeklētājiem. 

Ņemot vērā veiktos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par dažādu ierobežojumu atvieglošanu,  20.maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors G.Gogulis izdevis rīkojumu atzīt par spēku zaudējušu 27.03.2020. rīkojumu “Par sporta un bērnu spēļu laukumu slēgšanu”. Tas nozīmē, ka no 20.05.2020. sporta un bērnu spēļu laukumi Jēkabpils pilsētas teritorijā ir atvērti apmeklētājiem. Apmeklējot spēļu laukumus, aicinām apmeklētājus izturēties saprotoši un atbildīgi, ievērojot 2 metru distancēšanās nosacījumus. Atgādināsim, ka ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža, mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,  ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā  apmeklētājiem tika slēgti visi sporta un bērnu spēļu laukumi Jēkabpils pilsētas teritorijā. 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Novembris, 2020
14741
Kā saņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
25.Novembris, 2020
16185
Ārstniecības speciālisti var saņemt atbalstu mājokļa maksas kompensēšanai Jēkabpilī
25.Novembris, 2020
16183
Tiek veikta Zvaigžņu ielas pārbūve
24.Novembris, 2020
16180
Piesakies NVO foruma pasākumam!
23.Novembris, 2020
16177
Pašvaldības nedēļas plāns 23.11.- 29.11.
23.Novembris, 2020
16175
Jēkabpils Mežaparkā atvērts disku golfa parks “Lūša ķepa”
23.Novembris, 2020
16173
Iznākusi Jēkabpils šaha trenerim un entuziastam Jānim Mileikam veltīta grāmata
23.Novembris, 2020
16171