Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

21.maija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju šajā laikā. Jēkabpils pilsētas dome nolēma atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei  pirmsskolas izglītības iestādēs “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis” no 18.05.2020. Pirmsskolas izglītības iestādēm “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis”  nodrošināt mācības attālināti obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Pirmsskolas izglītības iestādēm “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis” nodrošināt dežūrgrupu darbu, ņemot vērā bērnu apmeklējumu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Slimnīca aicina Jēkabpils un vietējās apkārtnes iedzīvotājus iesaistīties projektā
03.Jūnijs, 2020
15307
Piesakiet lietišķo pētījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā!
02.Jūnijs, 2020
15310
Ēdināšanas uzņēmumi Jēkabpilī (aktualizēts 1.06.2020)
02.Jūnijs, 2020
15214
8.jūnijā Asins donoru diena Jēkabpilī !
02.Jūnijs, 2020
15308
Atsākas nodarbības Jēkabpils Sporta skolā
02.Jūnijs, 2020
15306
Ievērosim sabiedrisko kārtību !
02.Jūnijs, 2020
15303
Jēkabpils sociālais dienests informē par pabalsu veselības aprūpei
02.Jūnijs, 2020
15301
Izdota suvenīrmonēta, veltīta Jēkabpils pilsētas 350.jubilejas gadam
02.Jūnijs, 2020
15299