3.jūlijā notiks Ārkārtas domes sēde

3.jūlijā plkst.9.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks Jēkabpils pilsētas ārkārtas domes sēde. Darba kārtība:                                           
1.   Nr.315 "Par grozījumiem vērtēšanas komisijās".
2.   Nr.316 "Par grozījumiem nolikumā".
3.   Nr.317 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmumā Nr.226 “Par nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu”".
4.   Nr.318 "Par interešu izglītības programmas licences izsniegšanu SIA “TAVA nometne”".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                     Aivars Kraps

Ormane 65207322

Apkopota Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas statistika par pirmo pusgadu
04.Augusts, 2020
15582
Jēkabpils 2.vidusskola pieņemta ekspluatācijā
04.Augusts, 2020
15581
6.augustā un 19.augustā Asins donoru diena Jēkabpilī!
04.Augusts, 2020
15579
Izsludināts konkurss Kultūras pārvaldes direktora amatam
04.Augusts, 2020
15577
5.augustā Jēkabpils pilsētas ūdensapgādes tīklos iespējams pazemināts ūdens spiediens
04.Augusts, 2020
15572
Pašvaldības nedēļas plāns 03.08.- 09.08.
03.Augusts, 2020
15568
Aicina uz radošo darbu izstādi “Manai pilsētai – 350”
03.Augusts, 2020
15563
Piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem
03.Augusts, 2020
15562