Pilsētas domē diskutē par ginekoloģijas pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils slimnīcā

Šodien, 3.jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika noslēdzošā darba sanāksme, kurā piedalījās pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis,  SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde un ginekoloģijas nodaļas ārsti. Darba sanāksme tika diskutēts par turpmāko ginekoloģijas nodaļas darbu ar samazinātu personālsastāvu.

Pēc sanāksmes notika preses konference ar medijiem, kurā izpilddirektors G. Gogulis informēja: ”Veselības pakalpojumu sniegšana, konkrētajā gadījumā dzemdību un ginekoloģijas pakalpojumi bija šodienas sanāksmes darba kārtībā.  Šobrīd jautājums par ginekoloģijas un dzemdību pakalpojumu sniegšanas apdraudējumu ir noņemts no dienas kārtības un iedzīvotājiem pakalpojums minētajās nodaļās tiks nodrošināts pilnā apmērā. Pašlaik svarīgi ir visiem iesaistītajiem - slimnīcas valdei, ārstiem un ārstniecības personālam kopīgi pārorganizēt darbu, lai neciestu pakalpojuma kvalitāte. 

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tuvākajā laikā pakalpojuma pieejamību nodrošinās trīs ārsti Dr. D. Bušmane, R.Akermane, V. Bruzgule, kuriem būs jāstrādā pastiprinātā režīmā un uz dežūrām pieaicinātie ārsti. Paralēli valdes uzdevums ir  piesaistīt jaunus ārstus, lai izlīdzinātu darba slodzi. Vienlaicīgi pašvaldības ieskatā ir jāturpina sarunas arī ar tiem ārstiem, kas pašlaik ir izdarījuši citu izvēli. 

Pašvaldība apzinās, ka Jēkabpils kā attīstības centrs veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ne tikai Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, bet nodrošina nepārtrauktu veselības pakalpojumu sniegšanu arī blakus reģionu iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldība no savas puses darīs visu iespējamo un arī neiespējamo, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Jēkabpilī. Šī uzdevuma izpildei ir nepieciešama visu pušu sadarbība, gan ārstu, gan valdes, gan politikas veidotāju.”

Noslēgumā izpilddirektors pauda gandarījumu par visu pušu gatavību risināt konstruktīvas sarunas, rūpējoties par jēkabpiliešu un citu pašvaldību iedzīvotāju veselību. 
 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Apkopota Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas statistika par pirmo pusgadu
04.Augusts, 2020
15582
Jēkabpils 2.vidusskola pieņemta ekspluatācijā
04.Augusts, 2020
15581
6.augustā un 19.augustā Asins donoru diena Jēkabpilī!
04.Augusts, 2020
15579
Izsludināts konkurss Kultūras pārvaldes direktora amatam
04.Augusts, 2020
15577
5.augustā Jēkabpils pilsētas ūdensapgādes tīklos iespējams pazemināts ūdens spiediens
04.Augusts, 2020
15572
Pašvaldības nedēļas plāns 03.08.- 09.08.
03.Augusts, 2020
15568
Aicina uz radošo darbu izstādi “Manai pilsētai – 350”
03.Augusts, 2020
15563
Piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem
03.Augusts, 2020
15562