Būvsapulcē informē par būvdarbu gaitu Brīvības ielā 286A

Ceturtdien, 9.jūlijā, būvobjektā Brīvības ielā 286A tika organizēta būvsapulce, kurā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, par projekta īstenošanu atbildīgie pašvaldības speciālisti un objekta būvnieka SIA “LC Būve” valdes loceklis Sandis Dzērvītis.

Klātesošie tika informēti par dzīvojamās mājas pārbūves gaitu projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros.  S.Dzērvītis ziņoja, ka veicot demontāžas darbus, atklājās vairākas nepilnības, kas bija jānovērš, tāpēc pārbūves darbi pašlaik nedaudz atpaliek no plānotā grafika. Šobrīd ir gandrīz pabeigti mūrēšanas darbi, notiek jumta konstrukcijas izbūve, nākošnedēļ tiks uzsākti apkures un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, līdz mēneša beigām tiks uzstādītas visas stiklotās konstrukcijas un iebetonēti apkārtējie pandusi, lai augustā varētu uzsākt fasādes darbus un iekšējo grīdu betonēšanu.

Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne informēja, ka pavisam paredzēts ēkā izmitināt 16 personas ar viegla garīga rakstura traucējumiem. Ēkas divos stāvos būs atsevišķas dzīvojamās telpas, kā arī pielāgota koplietošanas virtuve, katrā stāvā paredzēta atpūtas telpa,  sanitārais mezgls (pielāgotas tualetes, dušas telpas) un tiks nodrošināta šo personu diennakts uzraudzība un aprūpe, nodrošinot palīdzību un atbalstu pašaprūpē, palīdzot apgūt sadzīves iemaņas un sociālās prasmes. Pašlaik Jēkabpils sociālā dienesta redzeslokā ir jau aptuveni desmit personas, kas varētu tikt izmitinātas šajā grupu mājā.  

”Pilsētai un reģionam šis ir ļoti nozīmīgs sociāls projekts. Tas ļaus cilvēkiem ar viegliem garīgās veselības traucējumiem iekļauties sabiedrībā,  dzīvot aktīvu, patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi ārpus specializētajām institūcijām. Šis projekts dod mums iespēju nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret mazāk aizsargātākiem sabiedrības locekļiem, " uzsver K.Ozola.

Informācijai:

Projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar rehabilitācijas infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Jēkabpilī, Jaunā ielā 39I, kā arī izveidoti grupu dzīvokļu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  Brīvības ielā 286A, veikta specializēto darbnīcu izveide, materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana un teritoriju labiekārtošana atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 10.janvārī parakstīja būvdarbu līgumu ar  SIA ‘’LC Būve’’ par ‘’Dzīvojamās mājas pārbūvi, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’ Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ietvaros. Būvniecības izmaksas sastāda 599 221,19 EUR (ar PVN).

Savukārt 2020.gada 28.janvārī tika parakstīts līgums ar SIA ‘’BaltLine Globe’’ par objekta būvuzraudzību, kur izmaksas sastāda 17 278,80 EUR.

Projekta kopējās izmaksas-1 772 435,35 EUR, plānotais ERAF līdzfinansējums 952 167,45 EUR.

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs- 2021.gads jūnijs.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils Sporta centra informācija
10.Augusts, 2020
15607
Pašvaldības nedēļas plāns 10.08.- 16.08.
10.Augusts, 2020
15606
Izvērtēti biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projekti
07.Augusts, 2020
15604
Jēkabpilī top starptautiska pilsētvides plakātu izstāde ar paplašinātās realitātes elementiem
07.Augusts, 2020
15602
Jēkabpili apmeklē Ogres novada pašvaldības pārstāvji
07.Augusts, 2020
15600
Aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR 
07.Augusts, 2020
15599
Jēkabpils Sporta skolas aktualitātes
07.Augusts, 2020
15597
Projekts jauniešiem “HOP, dodamies iepazīt Jēkabpili!”
07.Augusts, 2020
15596