Jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības sanāk uz pirmo finanšu komisijas sēdi

Ceturtdien, 9.jūlijā, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, uz pirmo finanšu komisijas sēdi pulcējās jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību domju vadītāji – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Aknīstes novada domes priekšsēdētaja Vija Dzene un Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis (sēdē nepiedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks).

Komisijas uzdevums ir izvērtēt, vai pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Pašvaldība to varēs darīt tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Komisiju vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Pirmajā finanšu komisijas sēdē tika vienbalsīgi apstiprināts komisijas nolikums, kā arī apstiprināti četri Krustpils novada domes lēmumi.

Aivars Kraps izteica gandarījumu, ka jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību vadītāji vieni no pirmajiem Latvijā ir spējuši izveidot Apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju, lai netiktu kavēta teritorijas attīstība un ieplānoto investīciju projektu īstenošana. “Katrai pašvaldībai ir savas ieceres, tajā skaitā neatliekami veicami darbi, kas ir būtiski teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc mūsu spēja, tik ātri noreaģēt un nodrošināt darbību nepārtrauktību, ir vērtējama ļoti pozitīvi. Pašlaik esmu optimistiski noskaņots, un darbs šajā komisijā noteikti ļaus detalizētāk iepazīties ar kaimiņu teritoriju attīstības plāniem un izaicinājumiem, ” tā A.Kraps.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils Sporta centra informācija
10.Augusts, 2020
15607
Pašvaldības nedēļas plāns 10.08.- 16.08.
10.Augusts, 2020
15606
Izvērtēti biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projekti
07.Augusts, 2020
15604
Jēkabpilī top starptautiska pilsētvides plakātu izstāde ar paplašinātās realitātes elementiem
07.Augusts, 2020
15602
Jēkabpili apmeklē Ogres novada pašvaldības pārstāvji
07.Augusts, 2020
15600
Aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR 
07.Augusts, 2020
15599
Jēkabpils Sporta skolas aktualitātes
07.Augusts, 2020
15597
Projekts jauniešiem “HOP, dodamies iepazīt Jēkabpili!”
07.Augusts, 2020
15596