Dolomīta ielā veic urbumus ielu seguma kvalitātes pārbaudei

Šodien, 31.jūlijā, SIA “Ošukalns” aicināja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Krapu, pašvaldības atbildīgos speciālistus, kā arī mediju pārstāvjus piedalīties Dolomīta ielas asfaltbetona paraugu urbšanas procesā, pirms objekta posma nodošanas pašvaldībai.

3.jūnijā tika veikti pirmie urbumi šajā projektā Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai. Savukārt  šodien asfaltbetona paraugu urbšanu veica - Dolomīta ielā, lai noteiktu asfaltseguma porainības, biezuma un riteņu sliežu testus.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps objektā komentēja: “Pašvaldības dalība paraugu ņemšanas procesā ļauj ekonomēt līdzekļus un mums kā pasūtītājam padara procesu caurskatāmu. Kā ierasts viens paraugu komplekts ir nodots pašvaldības rīcībā. Šobrīd šeit vēl ir palicis veikt ceļa horizontālo apzīmējumu ieklāšanu un atbilstošu ceļazīmju uzstādīšanu. Publiski atgādināšu, ka šādas darbības tiks veiktas ikvienam ielu objektam pilsētā neatkarīgi no izpildītāja. Lai arī objekta nodošana ir paredzēta līdz novembrim, domāju, ka uzņēmējs to veiks ātrāk.”

Objektā asfaltbetona paraugu urbšanas vietas tika noteiktas divas. Viena paraugu ņemšanas vietas tika izvēla, balstoties uz ceļu specifikācijas “Metodiskajiem norādījumiem urbto asfaltbetona paraugu noņemšanai”, otru urbšanas vietu izvēlējās medijs. Porainības noteikšanai tika veikti astoņi urbumi, savukārt divi paraugi tika paņemti, lai noteiktu riteņu sliežu testu.

Zīlānu ielas pārbūve tiek veikta projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”.

Projekts  paredz pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:
Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai);
Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu;
Dolomīta ielas pārbūve;
Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8 232 545 EUR, no kuriem 5 031 494 EUR ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 EUR Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Jēkabpils Sporta centra informācija
10.Augusts, 2020
15607
Pašvaldības nedēļas plāns 10.08.- 16.08.
10.Augusts, 2020
15606
Izvērtēti biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projekti
07.Augusts, 2020
15604
Jēkabpilī top starptautiska pilsētvides plakātu izstāde ar paplašinātās realitātes elementiem
07.Augusts, 2020
15602
Jēkabpili apmeklē Ogres novada pašvaldības pārstāvji
07.Augusts, 2020
15600
Aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR 
07.Augusts, 2020
15599
Jēkabpils Sporta skolas aktualitātes
07.Augusts, 2020
15597
Projekts jauniešiem “HOP, dodamies iepazīt Jēkabpili!”
07.Augusts, 2020
15596