13.augustā notiks Finanšu komitejas sēde

13.augustā plkst. 10:00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                

1.   Par darba kārtību.

2.   Par budžeta prioritātēm 2021.gadam.

3.   Par Brīvprātīgā darba projekta dotācijas līguma parakstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

4.   Par Solidaritātes projekta dotācijas līguma parakstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

5.   Par noteikumu apstiprināšanu (Dzīvnieku kaspētas darbības un uzturēšanas noteikumi).

6.   Par maksas noteikšanu Jēkabpils pilsētas  pašvaldības dzīvnieku kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem.

7.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Zvaigžņu iela 11, Madonas iela 51, Radžu iela 27A, Kaļķu iela 11A, Jāņa Raiņa iela 31A, Krasta iela 47).

8.   Par pašvaldības līdzfinansējuma pieškiršanu (centralizētā kanal. un ūdens apgādes sistēma - Dignājas iela 18, Jēkaba iela 100C, Jaunā iela 39E, Jaunā iela 79, Romas iela 8 un Aizkraukles iela 5).

9.   Par Budžeta komisijas izveidošanu.

10.   Par koeficientu 2021.gada kontrolskaitļu noteikšanai.

11.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

12.   Informācija par Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu uz 13.08.2020.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317

 

 

 

Pašvaldības nedēļas plāns 21.09.- 27.09.
21.Septembris, 2020
15816
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
21.Septembris, 2020
15783
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro 
21.Septembris, 2020
15814
Notiks veselības diena jauniešiem
18.Septembris, 2020
15812
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro
18.Septembris, 2020
15810
“HOP, dodamies iepazīt Jēkabpili!”
18.Septembris, 2020
15808
Pašvaldības darbinieki pasaules talkas dienā stādīs kokus
18.Septembris, 2020
15806
BK „Jēkabpils” saglabā sastāvu un ir gatavs cīņai par tituliem
17.Septembris, 2020
15805