Pašvaldības nedēļas plāns 14.09. -20.09.2020

15.septembrī
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120 notiks Kanādas bruņoto spēku pārstāvju darba tikšanās ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Krapu, pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Goguli, kā arī  Zemessardzes 56. Kājnieku bataljona, Jēkabpils pašvaldības policijas, Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa un VUGD Jēkabpils iecirkņa pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas civilās aizsardzības jomā. 

Plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā  attīstības plānošanas speciālistu sanāksme.

Plkst. 13:45 Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, kopā ar atbildīgajiem speciālistiem, vietējo masu mediju pārstāvjiem klātienē apskatīs paveiktos darbus un pašreizējo darbu norisi projektā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī”  Krustpils pilī.

16.septembrī 
Plkst. 10:00, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, SIA “LV Roads” un masu mediju pārstāvjiem, notiks asfaltēto ielu segumu kvalitātes pārbaude Medņu, Ļaudonas, Ābeļu, Kaļķu, Dzirnavu ielās. 

Plkst. 10:30 Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola Sociālajā dienestā  piedalīsies bērnu tiesību aizsardzības darba grupā. 

18.septembrī
Plkst. 13:30 Domes vadība sasaukusi pašvaldības projektu uzraudzības komitejas sēdi, kurā tiks uzklausīta informācija un diskutēts par šobrīd pilsētā visu aktuālo projektu norisi.

19.septembrī
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kolektīvs pievienosies Pasaules talkas akcijai “Laimes koki” un teritorijā netālu no Zīlānu ielas stādīs kokus, tādējādi paužot atbalstu cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu pasaulē.

Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi. Iedzīvotāji aicināti iesaistīties talkas aktivitātes – gan ar apkārtējās vides sakopšanas darbiem, ko gan Latvijā ierasts darīt pavasara talkas laikā, gan ar jau tradicionālo koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”.

Akcija “Laimes koki” Pasaules talkas laikā tiek rīkota ik gadu, ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Kultūras aktivitātes
16.septembrī, plkst. 19.00 Muzikālajā balkoniņā savu 20to dzimšanas dienu atzīmēs, Krustpils kultūras nama krievu dziesmu ansamblis “Bariņa”.
Šogad svētkus svin ne vien mūsu pilsēta, bet arī mūsu pašu ansamblis un, kā jau esam pārliecinājušies, ikviens ir gatavs piedalīties, lai vēlētu laimes un iepriecinātu iedzīvotājus ar kādu skaistu priekšnesumu.
Šajā vakarā, mūsu balkoniņš ieskanēsies nedaudz citās skaņās, bet būs krāšņi un ļoti skanīgi!

Sporta aktivitātes

Ik gadu Latvijas Olimpiskā komiteja aicina Latvijas skolu jauniešus piedalīties Olimpiskajā dienā, kur akcijas ietvaros notiek kopīga Vislatvijas vingrošana. Šogad Olimpiksā diena notiks 18. septembrī. Jēkabpils sporta centrs izaicina klases izveidot atraktīvu video, kur visa klase veic šī gada vingrojuma kompleksu savā skolā. Vairāk informācija jekabpilssc.lv. 

20.09. plkst. 12:00 Mežaparkā notiks Izturības skrējiens

Jēkabpils Vēstures muzeja aktualitātes 
14. un 15. septembrī “Sēļu sētas” saimes mājā apskatāma Sēņu izstāde. Ieejas maksa “Sēļu sētas” ekspozīcijā - 1,00 / 1,50 EUR
Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī skatāmas izstādes "Latgales artilērijas pulkam 100", "Mēs atgriezāmies", "Latvijas Tautas fronte". Ieejas maksa tornī - 0,80 / 1,00 EUR
Līdz 30. novembrim Krustpils pils Marmora zālē apskatāma gleznu izstāde „Jēkabpils mākslinieka acīm”. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 EUR

Par citiem plānotajiem pasākumiem vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Pašvaldības nedēļas plāns 21.09.- 27.09.
21.Septembris, 2020
15816
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
21.Septembris, 2020
15783
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro 
21.Septembris, 2020
15814
Notiks veselības diena jauniešiem
18.Septembris, 2020
15812
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro
18.Septembris, 2020
15810
“HOP, dodamies iepazīt Jēkabpili!”
18.Septembris, 2020
15808
Pašvaldības darbinieki pasaules talkas dienā stādīs kokus
18.Septembris, 2020
15806
BK „Jēkabpils” saglabā sastāvu un ir gatavs cīņai par tituliem
17.Septembris, 2020
15805