Intensīvi turpinās darbi Viestura ielas pārbūvē un uzsākti būvdarbi Draudzības alejā

Pirmdien, 21.septembrī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps aicināja atbildīgos būvuzņēmējus SIA "VIA" un SIA "RERE VIDE", SIA "Jurēvičs un partneri" būvuzraugu Ingusu Asarīti, kā arī masu mediju pārstāvjus piedalīties projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” objektu: “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī” un “Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve, Jēkabpilī” apskatē.

Apsekojot klātienē ielu pārbūves darbus, domes priekšsēdētājs A. Kraps pozitīvi vērtēja līdz šim paveikto un uzsvēra: “Šī projekta ietvaros tiks pārbūvēti Viestura ielas un Draudzības alejas posmi, veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbu gaitā tiks veikti arī ūdensapgādes un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ielas apgaismojuma izbūve, kā arī pašvaldības videonovērošanas sistēmas izbūve un inženiertīklu aizsardzības darbi. Uzsveru, ka šajā projektā, tāpat kā visos citos ielu pārbūves projektos, pēc darbu pabeigšanas tiks ņemti asfalta urbumu paraugi, lai pārliecinātos par to kvalitāti.”

Šobrīd SIA "RERE VIDE" ir paveikuši aptuveni 45% no visa līgumā paredzētā darba apjoma, tajā skaitā ir gandrīz pabeigta ūdensvada maģistrālo tīklu izbūve objektā “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī”. 

Kā informēja SIA "Jurēvičs un partneri" būvuzraugs I. Asarītis, objektā “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī” šobrīd ūdensvada tīkli izbūvēti ap 98% no līgumā paredzētā darba apjoma. Paralēli tiek būvēti lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīklu pieslēgumi. Šos darbus plānots pabeigt līdz oktobra beigām. Līdz Jaunās ielas krustojumam izbūvēti apgaismojuma un vājstrāvas tīkli. Viestura ielas posms no Neretas ielas līdz Jaunās ielas krustojumam izbūvēts šķembu apakškārtā, kā arī turpinās ielu, ietvju apmaļu būvniecība un jau tuvākajā laikā tiks uzsākti ietvju bruģēšanas darbi.

Līdz septembra beigām plānots atvērt satiksmei Jaunās ielas krustojumu. Viestura ielas posms no Viesītes ielas līdz Nameja ielai ir atvērts satiksmei iedzīvotājiem, kuri dzīvo vai nogādā pasažierus šajā posmā. Tuvākajā laikā šajā posmā tiks uzsākti ietvju un stāvvietu bruģēšanas darbi. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka uz ceļa var atrasties būvtehnika, ierobežojot satiksmi vienā braukšanas joslā. Satiksme šajā posmā tiks regulēta ar priekšrocības zīmēm, kas nozīmē, ka autovadītājiem un gājējiem jābūt īpaši piesardzīgiem, ievērojot norādītos virzienus, priekšrocības zīmes un satiksmes regulētāju norādes. Jāuzsver, ka pārbūves darbi tiek iepriekš plānoti un notiek secīgi, tomēr jāņem vērā, ka neparedzētu apstākļu gadījumā satiksmes organizācija var mainīties. Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem un jāievēro uzstādītās ceļa zīmes un satiksmes aprīkojums. 

Atbildīgais būvuzņēmējs informē, ka asfaltbetona seguma ieklāšanas darbus plānots uzsākt oktobra otrajā nedēļā virzienā no Neretas ielas līdz Draudzības alejai. 
Šķembu virskārtas un asfaltbetona seguma ieklāšanas laikā plānots slēgt satiksmi visā ielas platumā un dienas ieklājamajā posma garumā. Pirms šķembu virskārtas un asfaltbetona seguma ieklāšanas darbu uzsākšanas, būvnieks izstrādās un saskaņos satiksmes organizācijas shēmas iedzīvotāju informēšanai.

Paldies Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem par sapratni un ierobežojumu ievērošanu šīs pārbūves laikā! 

Informācijai:
Projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” mērķis ir Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas apkārtnē esošo teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 498 514,11 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3 423 854,06 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 407 647,24 EUR, Valsts budžeta dotācija – 489 712,66 EUR, pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 74 660,05 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Pašvaldības nedēļas plāns 26.10.- 01.11.
26.Oktobris, 2020
16006
Skolēni, kas saņem brīvpusdienas, 27. un 28.oktobrī var saņemt sausās pārtikas pakas
26.Oktobris, 2020
15995
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina ideju konkursu “Viedi risinājumi Jēkabpils pilsētai”
26.Oktobris, 2020
15967
Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
25.Oktobris, 2020
14741
Izdots rīkojums preventīvos nolūkos veikt testus vairāku iestāžu darbiniekiem
24.Oktobris, 2020
16004
Notiks preses konference par izdoto rīkojumu preventīvos nolūkos veikt testus vairāku Jēkabpils iestāžu darbiniekiem
23.Oktobris, 2020
16002
Aktīvi norit darbi Brīvības ielas pārbūves projektā
23.Oktobris, 2020
15999
Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību 
23.Oktobris, 2020
15983