Aktīvi norit darbi Brīvības ielas pārbūves projektā

Šodien Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar pašvaldības speciālistiem būvieku- SIA “Ošukalns” pārstāvjiem un masu medijiem apskatīja Brīvības ielas pārbūes darbus, kas notiek projektā “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”.

A.Kraps: “Šodien klātienē apskatīju Brīvības ielas pārbūves projektu, kas kopumā tiks veikts no R. Blaumaņa ielas līdz Dolomītu ielai, pārbūvējot Brīvības un Dolomīta ielu krustojumu par rotācijas apli, un izbūvējot gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūru visā pārbūvējamā posma garumā. Apskatot darbu norisi klātienē pārliecinājos, ka būvnieks šo nedēļu laikā ir paveicis daudz. Patlaban tiek strādāts posmā no R.Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai. Objekts ir ļoti apjomīgs un konkrēti šis posms, pie kura strādā tieši šobrīd, ir viens no grūtākajiem, jo rakšanas dziļums ir vislielākais visā posmā. Darbi Brīvības ielas projektā tiek veikti pa nelieliem posmiem, lai maksimāli mazāk traucētu iedzīvotāju pārvietošanos. Projekts uzsākts 25. septembrī un pilnībā tiks pabeigts līdz 2022.gada janvārim.”

SIA “Ošukalns” Ceļu būves nozares vadītājs Jānis Hauka informēja, ka šobrīd darbi notiek aptuveni 100m posmā. J.Hauka: “Ir veikti seguma demontāžas darbi un uzsākta komunikāciju izbūve. Tā kā komunikācijas paredzētas vairāk nekā 4m dziļumā, izskatās, ka darbi norit lēni. Būvdarbus apgrūtina arī 1m biezs dolomīta slānis, kas atklājas aptuveni 3m-4m dziļumā. Neraugoties uz iepriekš minētajiem apstākļiem, darbi norit atbilstoši plānotajam laika grafikam. Arī pārējā objektā plānojam strādāt iespējami īsos posmos, lai iespējami mazākas neērtības būtu iedzīvotājiem. Posmā no R.Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai plānojam transporta kustību atjaunot decembra sākumā, ja būtiski nemainīsies laikapstākļi.”
Būvprojekts paredz Brīvības ielas pārbūvi posmā no R. Blaumaņa ielas līdz Dolomītu ielai, pārbūvējot Brīvības un Dolomīta ielu krustojumu par rotācijas apli, un izbūvējot gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūru visā pārbūvējamā posma garumā. Rotācijas aplim, saslēdzoties ar pārbūvēto Dolomīta ielu. Būvprojekts paredz:

- Brīvības ielas brauktuves pārbūvi;

- Kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvi;

- Ietves pārbūvi un jaunas ietves izbūvi (kopīgajam gājēju un velosipēdu ceļam pretējā ielas pusē):

- Rotācijas apļa ar pieslēgumiem izbūvi Brīvības un Dolomītu ielas krustojumā;

- Apgaismojuma tīklu pārbūvi un izbūvi;

- Elektroapgādes tīklu pārbūvi;

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi un izbūvi;

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi;

- Siltumapgādes tīklu izbūvi;

- Elektronisko sakaru tīklu pārbūvi un izbūvi;

- Esošo inženiertīklu aizsardzību;

- Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu;

- Vides objekta uzstādīšanu rotācijas apļa centrā.

Kopējās projekta izmaksas: 3 047 792,26 EUR (ar PVN).  Tajā skaitā projektēšanas līguma summa 65 340,00 EUR; būvdarbu līguma summa 2 934 173,26 EUR; būvuzraudzības līguma summa 41 261,00 EUR un autoruzraudzības līguma summa 7018,00 EUR. Līgums par pārbūves darbiem noslēgts ar SIA “Ošukalns”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Decembris, 2020
14741
Izvēlēta pilsētas galvenā egle, kas rotās Vecpilsētas laukumu
02.Decembris, 2020
16233
Izsludināts konkurss SIA "JK Namu pārvalde" viena valdes locekļa amatam
02.Decembris, 2020
16226
Līdz 11. janvārim pagarina ārkārtas stāvokli, ieviešot stingrākus drošības pasākumus
02.Decembris, 2020
16225
2. decembrī no plkst. 6.00 rītā līdz 17.00 satiksmei būs slēgts Vecpilsētas laukums
01.Decembris, 2020
16222
Pašvaldības nedēļas plāns 30.11.- 06.12.
30.Novembris, 2020
16220
Jēkabpilī uzsākta ielu kaisīšana un sniega tīrīšana
30.Novembris, 2020
16218
Darbi Brīvības ielas pārbūves projektā notiek pēc plānotā grafika
30.Novembris, 2020
16216