Vēl līdz 21.februārim aicinām piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā!

Cienījamie iedzīvotāji!
No 2021.gada 22.janvāra līdz 21.februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035.gadam un attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Jēkabpilī, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados, gaidām saistībā ar apvienotā Jēkabpils novada izveidi un vēlamajām pārmaiņām savā dzīvesvietā. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.

Piedalīties aptaujā iespējams elektroniski, sniedzot atbildes aptaujas elektroniskajā formā, kas publicēta novadu pašvaldību mājas lapās un pašvaldību Facebook kontos vai arī aizpildīt anketu drukātā veidā (skatīt pielikumu).

Iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju anketu aizpildīt elektroniski, tā tiks nopublicēta arī pašvaldības informatīvajā izdevumā " Jēkabpils vēstis", kas iznāks š.g. 29.janvārī. Aizpildot aptaujas anketu drukātā formātā no izdevuma, lūdzam izgriezt anketu, aizpildīt un nogādāt uz Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Brīvības ielā 120, iemetot Vienas pieturas aģentūras pastkastītē, vai arī novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pastkastītēs.

Iedzīvotāju aptaujas elektroniskā versija pieejama šeit: https://forms.gle/aoHLnFtY7bfk2Bvc8 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Civilās aizsardzības komisijas sēdē pārrunā plūdu riskus Daugavā
03.Marts, 2021
16663
“Jēkabpils pakalpojumi” atgādina - aiz sava sunīša ir jāsavāc!
03.Marts, 2021
16661
Prioritārās grupas var pieteikties vakcinācijai Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatorajā daļā
03.Marts, 2021
16660
Uzsākta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Uzņemšanas nodaļas un poliklīnikas pārbūve
03.Marts, 2021
16659
Iespēja Jēkabpils jauniešiem izcelt savus šķirošanas ieradumus, piedaloties konkursā #esšķiroju
03.Marts, 2021
16657
Informācija par kursiem Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā
03.Marts, 2021
16654
8. un 9. martā tiks atvērta pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam skolēniem
03.Marts, 2021
16651