Pašvaldības nedēļas plāns 25.01.-31.01.

25.janvārī
plkst.17.00 notiks pašvaldības preses konference, kurā piedalīsies domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola un pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis un informēs par šobrīd aktuālākajiem jautājumiem pašvaldībā.

26.janvārī
plkst.13.00 domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola organizē sanāksmi, kurā piedalīsies Sociālā dienesta, kā arī pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas pārstāvji, lai runātu par nākamajā plānošanas periodā plānotajiem projektiem.

Šonedēļ, no 26.01.-29.01.

Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, kā arī  citi pašvaldības pārstāvji attālināti, ZOOM programmā, piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 nozaru darba grupas sēdēs:

26.01.21. Vides un enerģētikas darba grupa     
27.01.21. Tūrisma darba grupa
28.01.21. Izglītības darba grupa  
29.02.21. Darba grupa  ar NVO, sektoru, Reģiona lauku partnerībām.        

28.janvārī
plkst.9.00 (attālināti Zoom platformā) notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde;
plkst.10:00 (attālināti Zoom platformā) Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde;
plkst.13.00 (attālināti Zoom platformā) Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Domes sēde;

plkst. 10:00 Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes ietvaros tiks organizēta Zemgales Izglītības koordinācijas darba grupa tiešsaistes platformā par izvirzītājām izglītības nozares rīcībām un iespējamiem izglītības jomas reģiona mēroga projektiem. Sēdē piedalīsies Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji.

29.janvārī
plkst.10:00 Tiešsaistes platformā Zoom Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. izstrādes ietvaros notiks Zemgales NVO sektora koordinācijas darba grupas sanāksme. Sanāksmes ietvaros informāciju sniegs Zemgales Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde/ Dace Vilmane, ZPR Attīstības nodaļas vadītāja. Vēlāk tiks runāts arī par Attīstības programmā izvirzītās sabiedrības aktivizēšanas prioritātes, esošās rīcības, papildus nepieciešamības.

29.janvārī
plkst.11.00 notiks ik mēneša domes vadības preses konference medijiem (attālināti).

No šī  gada 22.janvāra līdz 21.februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035.gadam un attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai! Iedzīvotāju aptaujas elektroniskā versija pieejama šeit: https://forms.gle/aoHLnFtY7bfk2Bvc8

Kultūras aktivitātes

Izstāsti savu Barikāžu atceres stāstu

Janvārī aicinām Barikāžu dalībniekus dalīties ar tā laika sajūtām, atmiņām, kuras atstāja neizdzēšamas pēdas ik viena cilvēka dzīvē. Iemūžināsim Latvijas valstij nozīmīgu notikumu stāstā, lai izglītotu jauno paaudzi, liktu aizdomāties: “ Vai es būtu gatavs aizstāvēt Latviju?’’ Sūti stāstu – Jēkabpils Galvenā bibliotēka Rīgas iela 212, LV – 5202; e-pasts: lan@jgb.lv vai atnes uz bibliotēku. Stāsti tiks apkopoti un publicēti bibliotēkas mājaslapā.

Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedāvā tematisku virtuālo izstādi “Barikādēm – 30. Ar gara spēku mēs gājām.”, kuru iespējams apskatīt mājaslapā www.jgb.lv, kā arī bibliotēkas Facebook lapā.

Vairāk par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Par citiem plānotajiem pasākumiem vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Jēkabpils sporta centrs Jēkabpils Mežaparkā rīko spēli “Ziedu detektīvs”
05.Marts, 2021
16674
Pilsētas bērnu bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa uzsākusi darbu jaunās telpās
05.Marts, 2021
16670
Audiovizuālie pasākumi Jēkabpilī “Es Tev izstāstīšu” un “Brīnumi ir” nokļuvuši Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas 2020 finālā
05.Marts, 2021
16668
Uzsāktas pašvaldību vadītāju un speciālistu diskusijas par jaunveidojamo Jēkabpils novadu
04.Marts, 2021
16666
Civilās aizsardzības komisijas sēdē pārrunā plūdu riskus Daugavā
03.Marts, 2021
16663
“Jēkabpils pakalpojumi” atgādina - aiz sava sunīša ir jāsavāc!
03.Marts, 2021
16661
Prioritārās grupas var pieteikties vakcinācijai Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatorajā daļā
03.Marts, 2021
16660