Projekta “KOPĀ vienā virzienā” aktualitātes

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros decembrī un janvāri notika jaunatnes jomas kapacitātes stiprināšanas apmācības, lai strādātu pie projekta mērķa sasniegšanas - veicinātu starpnovadu un starpinsitūciju sadarbību un izstrādātu vienotu sadarbības modeli, lai īstenotu ilgtermiņa jaunatnes politiku vietējā līmenī.

Apmācībās bija aicināti piedalīties Krustpils novada, Jēkabpils novada, Viesītes novada, Aknīstes novada, Salas novada un Jēkabpils pilsētas darbā ar jaunatni iesaistītās personas (jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki), jaunatnes jomā strādājošo NVO pārstāvji, lēmumu pieņēmēji un jaunieši.

14. decembrī, platformā ZOOM, notika neformālas apmācības “DARBS AR JAUNATNI – KAS? KAD? KUR? KĀ? KĀPĒC?”

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas:

  • Darbs ar jaunatni pašvaldībās, tā nozīme un nepieciešamība;
  • Neformālās izglītības pamatprincipi, rīki un metodes darbā ar jaunatni

21. janvārī, platformā ZOOM, notika neformālas apmācības “STARPNOVADU UN STARPINISTŪCIJU SADARBĪBA”

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas:

  • Darbs ar jaunatni ( vīzija un mērķi);
  • Iesaistītās puses, to identificēšana, lomas un interese);
  • Sadarbības plānošana un attīstīšana;

Dalība apmācībās ļauj visām iesaistītajām pašvaldībām veidot vienotu izpratni par darbu ar jaunatni, tā nepieciešamību un uzsākt kopīgu sadarbību, lai noteiktu darba ar jaunatni galvenos rīcības virzienus, mērķus un veidus kā to īstenot, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaisti sabiedriskajos procesos, kā arī veicinātu daudzveidīgu kompetenču attīstību.

Apmācības vadīja jaunatnes politikas un darba ar jaunatni attīstības Latvijā un pasaulē eksperte, neformālās izglītības mācību vadītāja  un biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” valdes priekšsēdētāja Inese Šubēvica.

Nākamais solis projektā ietver katras pašvaldības jaunatnes jomas izvērtēšanu pēc vienotas metodoloģijas un februārī plānoti trīs tiešsaistes vebināri – pieredzes apmaiņas semināri jaunatnes jomā par darba ar jaunatni jomām – digitālais darbs, mobilais darbs un infrastruktūras attīstība, tiekoties ar pašvaldībām, kurām šis jomas ir spēcīgi attīstītas.

Projekts tiek īstenots Izglītības un  zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” komanda

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Jēkabpils sporta centrs Jēkabpils Mežaparkā rīko spēli “Ziedu detektīvs”
05.Marts, 2021
16674
Pilsētas bērnu bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa uzsākusi darbu jaunās telpās
05.Marts, 2021
16670
Audiovizuālie pasākumi Jēkabpilī “Es Tev izstāstīšu” un “Brīnumi ir” nokļuvuši Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas 2020 finālā
05.Marts, 2021
16668
Uzsāktas pašvaldību vadītāju un speciālistu diskusijas par jaunveidojamo Jēkabpils novadu
04.Marts, 2021
16666
Civilās aizsardzības komisijas sēdē pārrunā plūdu riskus Daugavā
03.Marts, 2021
16663
“Jēkabpils pakalpojumi” atgādina - aiz sava sunīša ir jāsavāc!
03.Marts, 2021
16661
Prioritārās grupas var pieteikties vakcinācijai Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatorajā daļā
03.Marts, 2021
16660