No 1.marta tiek nodrošinātas ģimenes psihoterapijas konsultācijas

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sākusi nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai, stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt. Ģimenes psihoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, savstarpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku savstarpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan atsevišķi vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai individuālās konsultācijas.

Projekta ietvaros nodrošinātās psihoterapeitiskās konsultācijas plānotas ne īsākas par stundu un ne garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (kopējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt desmit stundas). Izņēmuma gadījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Lai pieteiktos konsultācijām, jāiesniedz iesniegums, aizpildīta ģimenes situācijas novērtēšanas aptauja, kā arī jāiepazīstas ar klienta un psihoterapijas speciālista pienākumiem un tiesībām, ko apliecina ar savu parakstu.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un pārējos dokumentus var nosūtīt uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv vai papīra formātā parakstītus nosūtīt pa pastu uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.

Iesnieguma veidlapa un aptauja ir pieejama VBTAI mājas lapā (saite - https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas), turpat atrodams arī projektam piesaistīto psihoterapijas speciālistu saraksts, ar kuru var iepazīties un izvēlēties sev piemērotāko.

Pēc dokumentu saņemšanas, VBTAI atbildīgie darbinieki ar iesnieguma iesniedzēju sazināsies. Psihoterapijas konsultācijas plānotas attālināti, savstarpēji vienojoties par saziņas vietni un laiku.

Psihoterapijas konsultācijām pieteikties var jebkura Jēkabpilī dzīvojoša ģimene, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Iesnieguma un aptaujas veidlapas klienta, informācija par klienta un psihoterapijas speciālista pienākumiem un tiesībām, kā arī  psihoterapijas speciālistu saraksts būs pieejams arī Sociālajā dienestā (Brīvības iela 45, Jēkabpils) 1.stāvā pie reģistratūras.

Ņemot vērā patreizējo situāciju, kura ir patiess izaicinājums ikvienai ģimenei, aicinām izmantot ģimenes psihoterapijas konsultācijas un pieteikties. Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Jēkabpils Sociālā dienesta Sociālā atbalsta nodaļas vadītāju pa tālruni 20041071.

Jēkabpils Sociālais dienests 

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Aprīlis, 2021
14741
Aicinām klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju!
23.Aprīlis, 2021
16985
Jēkabpils pilsētas kapos atsākta kapu digitalizācija
23.Aprīlis, 2021
16983
24. aprīlī norisināsies Lielā Talka
22.Aprīlis, 2021
16947
21.aprīlī notika biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projektu izvērtēšana
21.Aprīlis, 2021
16974
22.aprīlī uzsāks inženierkomunikāciju izbūvi Draudzības alejā
21.Aprīlis, 2021
16972
Aicinājums pieteikties tiešsaistes lekcijai “Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi”
21.Aprīlis, 2021
16971
SIA "Jēkabpils siltums" apkures dati martā
21.Aprīlis, 2021
16969