“Jēkabpils pakalpojumi” atgādina - aiz sava sunīša ir jāsavāc!

Pēdējais sniegs ir nu jau nokusis un pilsētas parkos, gar trotuāriem, ielām un citviet manāms nepatīkams skats – visapkārt suņu atstātās “čupiņas”.  Tas ir ne vien nepatīkams skats, bet arī nepatīkamas sajūtas, ja gadās kādā no tām iemīt.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka katra saimnieka PIENĀKUMS ir savākt sava suņa ekskrementus jebkurā publiskā vietā. Turklāt, ignorējot šo prasību, suņa saimnieks var iedzīvoties nepatikšanās. Šo prasību Latvijā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai". Likuma 52.3 punkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājdzīvnieka ekskrementus.

Atgādinām arī, ka suņu ekskrementi ir kvalificējami kā sadzīves atkritumi un utilizējami, izmantojot jebkuras atkritumu urnas.

Kaut arī uzraudzīt un kontrolēt likuma ievērošanu ir pašvaldības policijas funkcija, tomēr aicinām iedzīvotājus nenoraudzīties uz šādām situācijām klusējot, bet gan aizrādīt suņu saimniekam, ja tiek pamanīts, ka izkārnījumi netiek savākti.

Ja kādā no iecienītiem pastaigu maršrutiem nav pieejama neviena atkritumu izmešanas urna, aicinām ziņot par tās nepieciešamību, rakstot vēstuli uz e-pastu  inguna.avotiņa@jekpak.lv.

Cienīsim sevi un citus!   

Informāciju sagatavoja:
Santa Kūlīte
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Aprīlis, 2021
14741
Aicinām klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju!
23.Aprīlis, 2021
16985
Jēkabpils pilsētas kapos atsākta kapu digitalizācija
23.Aprīlis, 2021
16983
24. aprīlī norisināsies Lielā Talka
22.Aprīlis, 2021
16947
21.aprīlī notika biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projektu izvērtēšana
21.Aprīlis, 2021
16974
22.aprīlī uzsāks inženierkomunikāciju izbūvi Draudzības alejā
21.Aprīlis, 2021
16972
Aicinājums pieteikties tiešsaistes lekcijai “Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi”
21.Aprīlis, 2021
16971
SIA "Jēkabpils siltums" apkures dati martā
21.Aprīlis, 2021
16969