Uzsāktas pašvaldību vadītāju un speciālistu diskusijas par jaunveidojamo Jēkabpils novadu

Šonedēļ Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu pašvaldību vadītāji un speciālisti attālināti uzsāka savstarpējas diskusijas par jaunā Jēkabpils novada struktūru un pašvaldības nolikuma projektu. 

Kā pirmā joma par kuru notika diskusija, tika izvēlēta sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodrošināšana jaunveidojamā novadā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola diskusijā sniedza savu redzējumu par sociālās labklājības nodrošināšanu novadā. Savukārt  Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne iepazīstināja sociālo dienestu vadītājus ar jau apkopotu informāciju un aicināja pašvaldības piedāvāt savus risinājumus sociālā darba jautājumos. Sociālo dienestu vadītāji vienojās par turpmāko sadarbību, informācijas apmaiņu un ierosinājumu iesniegšanu, kā arī ieplānoja turpmāk līdzīgas sanāksmes organizēt divas reizes mēnesī.

Šajā nedēļā, piektdien, tiek organizēta Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu bāriņtiesu priekšsēdētāju sanāksme, kurā diskutēs par nākamā Jēkabpils novada bāriņtiesas darbu, bērnu tiesību un interešu aizstāvību.

Turpmākos mēnešos tiek plānotas pašvaldības vadītāju un speciālistu tikšanās arī citos ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Kaspars Siliņš

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Aprīlis, 2021
14741
Aicinām klientus izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju!
23.Aprīlis, 2021
16985
Jēkabpils pilsētas kapos atsākta kapu digitalizācija
23.Aprīlis, 2021
16983
24. aprīlī norisināsies Lielā Talka
22.Aprīlis, 2021
16947
21.aprīlī notika biznesa ideju konkursa ‘’Solis augšup’’ projektu izvērtēšana
21.Aprīlis, 2021
16974
22.aprīlī uzsāks inženierkomunikāciju izbūvi Draudzības alejā
21.Aprīlis, 2021
16972
Aicinājums pieteikties tiešsaistes lekcijai “Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi”
21.Aprīlis, 2021
16971
SIA "Jēkabpils siltums" apkures dati martā
21.Aprīlis, 2021
16969