Pašvaldības nedēļas plāns 19.06.-25.06.

Līdz 19.jūnijam
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina izvirzīt kandidātus “Gada jēkabpilietis” nominācijai. Pieteikums noformējams aizpildot anketu, kura ir pieejama tiešsaistē Jēkabpils pilsētas domes mājas lapā www.jekabpils.lv vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

19.jūnijā 
plkst.17.00 Krustpils pilī notiks meistardarbnīca "Krustpils tautas tērpa galvassegas - aube". Projekta "Darini pats savu Krustpils tautas tērpu" IV kārta. Dalības maksa: 1.00 eiro.           

20.jūnijā
plkst.18:00 laukumā pretim Vecpilsētas laukumam notiks pasākums “Līgo – Sobutki”. To organizē Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy”. Pasākumā piedalīsies biedrības „Rodacy” amatierkolektīvs, kā arī Baltkrievu biedrības „Spotkanne” un biedrības „Staburags” pārstāvji;

līdz 20.jūnijam Krustpils pils Marmora zālē apskatāma ziedu izstāde – Peonijas. Sadarbībā ar selekcionāru Jāni Dukaļski. Ieejas maksa: 0.30/ 0.50 eiro.

21.jūnijā
plkst.11.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks jaunievēlēto Jēkabpils pilsētas domes deputātu pirmā domes sēde. Sēde sasaukta, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.panta 1.daļu, ņemot vērā Jēkabpils vēlēšanu komisijas 2017.gada 4.jūnija lēmumu Nr.15;

no plkst. 16:00 – 19:00 Meldru silā notiks “Orientieris 2017” ( norāde uz sacensību vietu - Rīgas-Daugavpils šoseja 2.km no Spunģēniem Rīgas virzienā);

plkst.18:00 Jēkabpils tautas namā notiks koncerts “Nāc, ieklausies!” – vokālā grupa “Pienāc biežāk”;

plkst. 20.00 notiks Jēkabpilī jau kā tradīcija kļuvusī vasaras saulgriežu ielīgošana Daugavas krastā. Šogad apmeklētājus priecēs grupas “Rūnas” (Rēzekne) Līgo koncertprogramma. Aicinām ņemt līdzi pledu un siltu tēju.

22. jūnijā
no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 svētkus ielīgosim dažādās Jēkabpils vietās – norisināsies akcija “Zāļu diena ienāk pilsētā”. Kopā ar kapelas “Kreicburgas ziķeri”, folkloras kopas “Rati” un kora “Atvasara” dalībniekiem līgosim, dziedāsim un rotāsim;

no plkst. 17:30 – 20:00 Mežaparkā pie kalna namiņa notiks pulcēšanās un koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā - „Pierādi sevi”;

plkst. 24.00 Jēkabpils Mežaparkā norisināsies Nakts skrējiens “Papardes ziedu meklējot”. Dalībnieku pulcēšanās pie pludmales namiņa. Skrējiena distance ir 2,2 km – apkārt Mežaparkam.

23. jūnijā
plkst. 17.00 Līgo vakarā Krustpils brīvdabas estrādē notiks Jūrmalas teātra saulgriežu koncertuzvedums “Mana sirds ir pūra lāde, kurā katru brīdi, kad vien gribu, nobēdzinu… savu sirdspuķīti”. Biļetes “Biļešu Paradīzē”, kā arī Krustpils saliņas kasē pirms pasākuma, biļešu cenas no 3 € līdz 5 €;

plkst. 22.00 Kena parkā sāksies jestra Līgo zaļumballe visas nakts garumā. Par lustīgu izdancošanos rūpēsies kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Līdz 27.jūnijam
Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē apskatāma radošo darbu izstāde “Latvija, tā kā Tevi es mīlu, Tevi nemīl neviens!”.

Līdz 1.jūlijam
Jēkabpils Vēstures muzejā, Krustpils pils Vārtu tornī, sadarbībā ar Aizkraukles muzeju apskatāma Pētera Postaža gleznu izstāde. Ieejas maksa: 0.80/ 1.00 eiro;

Līdz 31.augustam                
turpinās akcija – Apceļo Latvijas muzejus, kuras laikā interesenti aicināti apceļot Latvijas muzejus. Ieejas maksa Krustpils pilī: 1.50 / 2.00 eiro. Ieejas maksa Sēļu sētā: 1.00 / 1.50 eiro.         

Līdz 31.augustam
Jēkabpils Vēstures muzejā, Krustpils pils Vārtu tornī, apskatāma fotogrāfiju izstāde “Laiks”. Ieejas maksa: 0.80/ 1.00 eiro;

Līdz 1.oktobrim
Krustpils pils Izstāžu zālē skatāma fotoportretu izstāde- Mēs atgriezāmies, kas veltīta izsūtījumā Sibīrijā cietušajiem. Izstāde tapusi sadarbībā ar Mētru Štelmaheri. Ieejas maksa: 0.30/0.50 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba laiks:

22.06.2017. – 8.30-14.00
23.06.2017. – Brīvs

Krustpils pils darba laiks Līgo svētkos:
22.06. - 9.00 – 16.00
23.06. – SLĒGTS
24.06. – SLĒGTS

Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” darba laiks Līgo svētkos:
22.06. - 10.00 – 16.00
23.06. – SLĒGTS
24.06. - SLĒGTS

NVO aktualitātes no 19. līdz 25.jūnijam
Pirmdien, 19. jūnijā Jēkabpils NVO resursu centrā notiek darba grupas sanāksme. Tiek izskatītas iespējas un apspriesti priekšlikumi, kas saistīti ar NVO dalību Jēkabpils pilsētas svētkos.

Jēkabpils NVO resursu centrā izveidota darba vieta, kur dārznieka pienākumus sācis pildīt vīrietis, kas ir projekta dalībnieks sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu. Darba pienākumi veicami Jaunajā ielā 39i, NVO mājā un senioru dienas centrā.

Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” sekmīgi piedalījās Kultūras ministrijas finansētajā un Zemgales NVO centra sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru administrētajā projektu konkursā ar projektu „Līgo – Sobutki”, iegūstot tam finansējumu. Projekta ietvaros notiek amatniecības nodarbības, kurās tiek izzināti poļu un latviešu tautas tērpi. Paredzētas piecas nodarbības gan Jēkabpilī, gan Staburagā. Jūnijā Jēkabpilī un jūlijā Staburagā notiks programmas „Līgo – Sobutki” prezentācija. Jēkabpilī tā notiks 20. jūnijā plkst. 18:00 pie Tautas nama. Bez biedrības „Rodacy”amatierkolektīviem, tajā piedalīsies arī Baltkrievu biedrības „Spotkanne” un biedrības „Staburags” pārstāvji.

”Jēkabpils NVO resursu centra” biedrorganizācija – sabiedriskā labuma biedrība ”HOLISTA” šonedēļ turpina projekta ”Veselības darbnīcas izveide Birzītes parkā Salas ciemā” īstenošanu, kur tiek strādāts pie nūjotāju un pastaigu takas izveides. Tiek uzstādīti koka soli, atpūtas vieta ”sēnīte”, tiek gatavots tiltiņš un ielu vingrotāju vingrošanas stieņi.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties tematiskajam festivālam "Projektu nakts 2017", kas notiks š.g. 19. - 20. augustā, viesu namā "Turbas". Festivāla laikā organizāciju pārstāvji tiks atbalstīti programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu pieteikumu sagatavošanā. Festivālā laikā būs iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņu, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, strādāt pie sava projekta pieteikuma. Sīkāka informācija par pasākumu atrodama šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/uzmanibu-projektu-nakts-2017-ir-klat

Piesakies «YOUNG MEDIA SHARKS» nometnei! «Young Media Sharks» ir organizācijas «Avantis» izglītojoša iniciatīva, kas nodrošina intensīvu un iedvesmojošu zināšanu nometni jaunajiem mediju talantiem. Tā ir unikāla iespēja īsā laikā iepazīt dažādas mediju jomas, gūt pieredzi no labākajiem jomas ekspertiem, darboties praktiski ar dažādiem mediju rīkiem. Jaunieši pēc nometnes iegūst plašas prakses un darba iespējas, jaunus draugus ar kopīgām interesēm gan Latvijā, gan Baltijā. Iegūtās zināšanas daudziem sharkiem arī palīdzējušas iekļūt augstskolās Latvijā un ārzemēs, kā arī saprast, kura mediju joma viņus interesē. Pieteikties nometnei un izpildīt radošo uzdevumu var līdz 2017. gada 9. jūlijam. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://youngmediasharks.eu/.

Labklājības ministrija 2017. gada 8. jūnijā uzsāka iesniegumu pieņemšanu dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai". Pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" dalībnieku reģistrā aicina pieteikties komersantus (SIA, AS), biedrības un nodibinājumus, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus. Informāciju par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, Labklājības ministrijas darba laiku, iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/text/3672

Vairāk info: www.jekabpilsnvo.lv 
A. Pleiko
NVO eksperts

Par citiem plānotajiem pasākumiem kultūrā un sportā vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv

Informāciju apkopoja un sagatavoja:
A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Jēkabpils Vēstures muzejs saņēmis finansiālu atbalstu projektiem
20.Oktobris, 2017
9580
UZŅĒMĒJ, PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN SAŅEM FINANSIĀLU ATBALSTU!
20.Oktobris, 2017
9578
Ukraiņi izveidojuši filmu par Jēkabpils NVO resursu centru
20.Oktobris, 2017
9572
Uzsākta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2018.- 2024. gadam izstrāde
19.Oktobris, 2017
9569
LTRK aicina apmeklēt Biznesa forumu Jēkabpilī
19.Oktobris, 2017
9567
Notiks NVO forums “Aktīvs un nepieradināts”
19.Oktobris, 2017
9574
18.oktobrī notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde
19.Oktobris, 2017
9564
Jēkabpilī pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 106 izglītības programmās
19.Oktobris, 2017
9563