Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Pirmajā Attīstības padomes sēdē, kas norisinājās uzreiz pēc kopsapulces, Aivars Okmanis par padomes vadītāju ievēlēts ar 16 balsīm. “Šajā amatā esmu darbojies no 2010. gada septembra līdz 2011. gada vidum, un zinu, ka šis darbs nebūt nav vienkāršs,” norādīja A.Okmanis, piebilstot, ka viņš cer turpināt ieviest pozitīvas pārmaiņas un uzlabot Attīstības padomes darbu.

Par padomes priekšsēdētāja vietnieku, kas pienākumus pilda priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ievēlēts Kokneses novada mērs Dainis Vingris.

Būtiski, ka šo sasaukumu sākot, Attīstības padomes vadītājs un viņa vietnieks tiek ievēlēti uz diviem gadiem, nevis gadu, kā tas bija ierasts līdz šim. Par šādu kārtību iepriekšējā Attīstības padome lēma noslēdzošajā sēdē maijā, un tas darīts, jo praksē secināts, ka gada laikā priekšsēdētājam nav iespējams paspēt īstenot visus izvirzītos mērķus. Ievēlot vadītāju uz ilgāku termiņu, priekšsēdim ir lielākas iespējas iepazīties ar citu iestāžu vadītājiem un pārstāvjiem, sekmīgāk aizstāvēt reģiona intereses un piedāvāt savu skatījumu par reģiona attīstību, to veicinot ministrijās un dažādās organizācijās.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, līdzšinējais padomes priekšsēdis, Aizkraukles novada mērs L.Līdums akcentēja, ka gads bijis projektu pieteikumiem bagāts - notikušajās 10 sēdēs pieņemti 43 dažādi lēmumi, no kuriem desmit saistīti ar jaunu projektu izstrādi.

Jāatzīmē, ka jauno attīstības padomi veido 22 Zemgales pašvaldību vadītāji. No Jelgavas izvirzīts Andris Rāviņš, Jēkabpils - Raivis Ragainis, Aizkraukles novada - Leons Līdums, Aknīstes novada - Vija Dzene, Auces novada - Gints Kaminskis, Bauskas novada - Raitis Ābelnieks, Dobeles novada - Andrejs Spridzāns, Iecavas novada - Aivars Mačeks, Jaunjelgavas novada - Guntis Libeks, Jelgavas novada - Ziedonis Caune, Jēkabpils novada - Aivars Vanags, Kokneses novada - Dainis Vingris, Krustpils novada - Kārlis Pabērzs, Neretas novada - Arvīds Kviesis, Ozolnieku novada - Dainis Liepiņš, Pļaviņu novada - Aigars Lukss, Rundāles novada - Aivars Okmanis, Salas novada - Irēna Sproģe, Skrīveru novada - Andris Zālītis, Tērvetes novada - Dace Reinika, Vecumnieku novada - Guntis Kalniņš, bet no Viesītes novada - Alfons Žuks.

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists
Aigars.Ievins@zpr.gov.lv; +371 630 212 45
www.zemgale.lv

Jēkabpils Vēstures muzejs saņēmis finansiālu atbalstu projektiem
20.Oktobris, 2017
9580
UZŅĒMĒJ, PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN SAŅEM FINANSIĀLU ATBALSTU!
20.Oktobris, 2017
9578
Ukraiņi izveidojuši filmu par Jēkabpils NVO resursu centru
20.Oktobris, 2017
9572
Uzsākta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2018.- 2024. gadam izstrāde
19.Oktobris, 2017
9569
LTRK aicina apmeklēt Biznesa forumu Jēkabpilī
19.Oktobris, 2017
9567
Notiks NVO forums “Aktīvs un nepieradināts”
19.Oktobris, 2017
9574
18.oktobrī notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde
19.Oktobris, 2017
9564
Jēkabpilī pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 106 izglītības programmās
19.Oktobris, 2017
9563