14.septembrī notiks domes Finanšu komitejas sēde

14.09.2017. plkst.1000, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī notiks Jēkabpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde. Darba kārtība:                                                                                        

Nr.p.k.

Nosaukums

1.

Par otrās izsoles rīkošanu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu

2.

Par piedalīšanos ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē

3.

Par sadarbības līguma slēgšanu

4.

Par grozījumiem sadarbības līgumos

5.

Par grozījumu Nolikumā par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās

6.

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs strādājošo darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu nolikumā

7.

Par grozījumiem 30.10.2014. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

8.

Par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu

9.

Par amatu sarakstiem

 

PAPILDUS

10.

Par detālplānojuma apstiprināšanu

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  R.Ragainis

 

Apsveikums svētkos!
17.Novembris, 2017
9751
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas kolektīvs saņem Pateicības rakstu
17.Novembris, 2017
9758
Izglītības iestāžu audzēkņi viesojas Jēkabpils pilsētas pašaldībā
17.Novembris, 2017
9756
Krustpils pusē, aplī pie tilta, tiks pacelts Latvijas karogs
17.Novembris, 2017
9755
Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba laiks:
17.Novembris, 2017
9753
Valsts svētkos jēkabpiliešiem tiks pasniegti apbalvojumi
17.Novembris, 2017
9685
Valsts svētkos 18.novembrī noteikti satiksmes ierobežojumi
17.Novembris, 2017
9672
Dome piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
16.Novembris, 2017
9748