Notiks Attīstības konsultatīvās komisijas sēde

15.novembrī plkst.15.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 116, Jēkabpils Biznesa inkubatora telpās, notiks Jēkabpils pilsētas Attīstības konsultatīvās komisijas sēde. Darba kārtībā: Attīstības un investīciju nodaļas informācija par aktuālajiem projektiem pilsētā un pilsētas attīstības plānu. Vēl tiks pārrunāti jautājumi par dzīvojamo rajonu iekškvartālu u.c. infrastruktūras uzlabošanu pilsētā; par nodarbinātību ieslodzījumā, par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu noteikšanai, par pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētā, kā arī par  priekšlikumiem pašvaldības atbalsta veidiem uzņēmējdarbībai 2018.gadā. Attīstības konsultatīvo komisiju 10 locekļu sastāvā apstiprināja š.g. 7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē. 

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas galvenie uzdevumi:

  • apzināt uzņēmejdarbības iespējas Jēkabpilī;
  • uzklausīt uzņēmēju problēmas, palīdzēt rast risinājumus;
  • veicināt pašvaldību, darba devēju un uzņēmēju sadarbību starpnozaru, reģionu un valsts līmenī ar mērķi nodrošināt harmonisku pilsētas attīstību;
  • sniegt priekšlikumus aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā; veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu ar nodarbinātības veicināšanu saistītajos projektos, kuros tiek izmantoti valsts, pašvaldības līdzekļi, vai tiek finansēti no Eiropas Savienības vai starptautisko organizāciju  līdzfinansējuma līdzekļiem; 
  • sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iespēju robežās veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanās un tālākizgītības iespēju paplašināšanos, kā arī citi.

Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.-01.07.
25.Jūnijs, 2018
11280
Aicina veikt mamogrāfijas izmeklējumu!
25.Jūnijs, 2018
11279
Apmeklē OPERAS DIENAS Jēkabpilī!
25.Jūnijs, 2018
11278
Sporta notikumu apskats 25.06.2018.
25.Jūnijs, 2018
11277
Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši apgleznotu ģerboņu sienu
25.Jūnijs, 2018
11276
Rīgas zoodārza lūšu ģimenei pieaugums
25.Jūnijs, 2018
11274
Lai lustīgi svētki!
22.Jūnijs, 2018
11272
Turpmāk Attīstības un tautsaimniecības komiteju vadīs Aivars Kraps
21.Jūnijs, 2018
11270