Notiks Attīstības konsultatīvās komisijas sēde

15.novembrī plkst.15.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 116, Jēkabpils Biznesa inkubatora telpās, notiks Jēkabpils pilsētas Attīstības konsultatīvās komisijas sēde. Darba kārtībā: Attīstības un investīciju nodaļas informācija par aktuālajiem projektiem pilsētā un pilsētas attīstības plānu. Vēl tiks pārrunāti jautājumi par dzīvojamo rajonu iekškvartālu u.c. infrastruktūras uzlabošanu pilsētā; par nodarbinātību ieslodzījumā, par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu noteikšanai, par pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētā, kā arī par  priekšlikumiem pašvaldības atbalsta veidiem uzņēmējdarbībai 2018.gadā. Attīstības konsultatīvo komisiju 10 locekļu sastāvā apstiprināja š.g. 7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē. 

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas galvenie uzdevumi:

  • apzināt uzņēmejdarbības iespējas Jēkabpilī;
  • uzklausīt uzņēmēju problēmas, palīdzēt rast risinājumus;
  • veicināt pašvaldību, darba devēju un uzņēmēju sadarbību starpnozaru, reģionu un valsts līmenī ar mērķi nodrošināt harmonisku pilsētas attīstību;
  • sniegt priekšlikumus aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā; veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu ar nodarbinātības veicināšanu saistītajos projektos, kuros tiek izmantoti valsts, pašvaldības līdzekļi, vai tiek finansēti no Eiropas Savienības vai starptautisko organizāciju  līdzfinansējuma līdzekļiem; 
  • sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iespēju robežās veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanās un tālākizgītības iespēju paplašināšanos, kā arī citi.

Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldība Mobilitātes nedēļā aicina izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus
20.Septembris, 2018
11817
24.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būs brīvdiena
20.Septembris, 2018
11815
Par finansiālu atbalstu biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs"
19.Septembris, 2018
11812
Piešķir finansējumu dokumentālajai filmai “Zemessargi”
19.Septembris, 2018
11810
Jēkabpils pilsētas delegācija apmeklē sadraudzības pilsētu Mirgorodu Ukrainā
19.Septembris, 2018
11808
BK “Jēkabpils/SMScredit.lv” aicina uz sezonas atklāšanas spēli
19.Septembris, 2018
11805
Biedrība "DOMUS" organizē semināru par sociālo uzņēmējdarbību
18.Septembris, 2018
11801
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jaunā iela 39I, Jēkabpilī
18.Septembris, 2018
11799