Notiks Attīstības konsultatīvās komisijas sēde

15.novembrī plkst.15.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 116, Jēkabpils Biznesa inkubatora telpās, notiks Jēkabpils pilsētas Attīstības konsultatīvās komisijas sēde. Darba kārtībā: Attīstības un investīciju nodaļas informācija par aktuālajiem projektiem pilsētā un pilsētas attīstības plānu. Vēl tiks pārrunāti jautājumi par dzīvojamo rajonu iekškvartālu u.c. infrastruktūras uzlabošanu pilsētā; par nodarbinātību ieslodzījumā, par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu noteikšanai, par pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētā, kā arī par  priekšlikumiem pašvaldības atbalsta veidiem uzņēmējdarbībai 2018.gadā. Attīstības konsultatīvo komisiju 10 locekļu sastāvā apstiprināja š.g. 7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē. 

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas galvenie uzdevumi:

  • apzināt uzņēmejdarbības iespējas Jēkabpilī;
  • uzklausīt uzņēmēju problēmas, palīdzēt rast risinājumus;
  • veicināt pašvaldību, darba devēju un uzņēmēju sadarbību starpnozaru, reģionu un valsts līmenī ar mērķi nodrošināt harmonisku pilsētas attīstību;
  • sniegt priekšlikumus aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā; veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu ar nodarbinātības veicināšanu saistītajos projektos, kuros tiek izmantoti valsts, pašvaldības līdzekļi, vai tiek finansēti no Eiropas Savienības vai starptautisko organizāciju  līdzfinansējuma līdzekļiem; 
  • sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iespēju robežās veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanās un tālākizgītības iespēju paplašināšanos, kā arī citi.

Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Domes priekšsēdētāja vietniece L.Kļaviņa tiekas ar pensionāriem
24.Novembris, 2017
9800
Aicinām iesaistīties projektā “Izrotā savu egli” ( pielikumā informācija par eglēm)
24.Novembris, 2017
9799
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde izsludina konkursu uz vakanto kultūras pasākumu organizatora amata vietu
24.Novembris, 2017
9796
30.novembrī notiks uzklausīšanas sanāksme par jauno tarifa projektu
23.Novembris, 2017
9793
Aicina uz filcēšanas darbnīcu noslēguma pasākumu
23.Novembris, 2017
9790
Uzsāk sadarbību Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izveidošanai
23.Novembris, 2017
9788
Domes priekšsēdētājs R.Ragainis izsaka pateicību par svētku organizēšanu
22.Novembris, 2017
9783
Pašvaldības nedēļas plāns 21.11.- 26.11.
21.Novembris, 2017
9776