Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Zīlānu ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Zīlānu ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koka ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai  piederošā zemes vienībā Zīlānu ielā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 7130), Jēkabpilī.

 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemta mutiska informācija no Zīlānu ielas Nr.23 iedzīvotāja, ka Zīlānu ielas zaļajā zonā augošā Parastā  liepa (Tilia cordata) traucē viņa privātīpašuma apsaimniekošanai. Ar materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2020.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 30.jūnijam (plkst.13.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 13.06.2020. 10:41