Līdz šī gada 25.maijam Jēkabpils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina izvirzīt kandidātus «Gada jēkabpilietis» nominācijai.

Goda nosaukumu «Gada jēkabpilietis» piešķir fiziskām personām, kuras kļuvušas par autoritātēm pilsētā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību. Apbalvojuma ieguvējs saņem naudas balvu.

Atcerēsimies jēkabpiliešus, kuri aizvadītajā gadā ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, ar savu rīcību guvuši atzinību mūsu pilsētas iedzīvotāju vidū, kuru vārds un darbi izskanējuši arī aiz mūsu pilsētas robežām.

Atbilstoši nolikumam iesniegumus ar ierosinājumu var iesniegt Domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji– ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni). Iesniegumā jānorāda apbalvojumam izvirzītā kandidāta personas dati un vispusīgs nopelnu apraksts. Pieteikums noformējams aizpildot anketu, kura ir pieejama tiešsaistē Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

Priekšlikumi jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā vai pa e-pastu vpa@jekabpils.lv

Apbalvojumi „Gada jēkabpilietis” tiks svinīgi pasniegti Jēkabpils pilsētas svētkos 2018. gada 16. jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļa

Nominēsim “Gada jēkabpilieti”
15.Maijs, 2018
10833
No šī gada 23.aprīļa Pasta ielas pārbūves dēļ ir noteiktas izmaiņas 5. un 8.maršruta autobusu kustībā
21.Aprīlis, 2018
10917
Biedrība “DOMUS” aicina uz informatīvu semināru
21.Aprīlis, 2018
10837
Piedalīsimies pavasara Lielajā talkā 28.aprīlī
23.Aprīlis, 2018
10836
Aicina māksliniekus – tēlniekus pieteikties koktēlniecības plenēram Jēkabpilī
13.Maijs, 2018
10708
26.aprīlī Jēkabpilī notiks ikgadējie bērnu sporta svētki
23.Aprīlis, 2018
10849
Krustpils pilī tiks atklāta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”
03.Maijs, 2018
10992
Satiksmes ierobežojumi saistībā ar 4. maija svētkiem
02.Maijs, 2018
10946
Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma "Jēkabpils Vēstis" aprīļa numurs
27.Aprīlis, 2018
10981
1.maijā Mežaparkā norisināsies izturības skrējiens un velobrauciens
23.Aprīlis, 2018
10927
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam
09.Maijs, 2018
10950
Pašvaldības nedēļas plāns
23.Aprīlis, 2018
10928