Šī gada 18. novembrī plkst. 16.30 svinīgā pasākumā Krustpils kultūras namā jēkabpiliešiem tiks pasniegti apbalvojumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums Jēkabpils Goda pilsonis tiks pasniegts Aleksandram Deinim, ilggadējam Jēkabpils 2.vidusskolas direktoram - par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpils pilsētā.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojumu Goda raksts apbalvos:

Vili Dābolu – par aktīvu līdzdalību Atmodas laika notikumos un ieguldījumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības veidošanā;

Mārtiņu Rupmeju – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā;

Valerjanu Strapcānu – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un drošības un tiesiskuma stiprināšanu Jēkabpils pilsētā;

Ivetu Tāli – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos, ar dziesmas un tautas mūzikas spēku stiprinot patriotismu un cīņas garu;

Aļonu Vīndedzi, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju – par augsti profesionālu mūzikas pedagoga darbu un ieguldījumu audzēkņu izaugsmē;

Veru Sipku, SIA “Gefa latvija” valdes locekli - par ieguldījumu uzņēmējdarbībā, nodrošinot SIA “Gefa Latvija” ilggadēju darbību un attīstību Jēkabpilī; 

Ilutu Bērziņu, Jēkabpils Vēstures muzeja Galveno krājumu glabātāju - par radošu darbību un entuziasmu izzinot un popularizējot Jēkabpils pilsētas vēsturi;

Ziedoni Bārbalu, Jēkabpils mākslas skolas direktoru - par ieguldījumu Jēkabpils Mākslas skolas izveidē un pilsētas radošās dzīves bagātināšanā;

Māru Skroderi, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” galveno māsu - par ieguldījumu Jēkabpils iedzīvotāju veselības aprūpē un augsti profesionālu ētisko attieksmi pret pacientiem;

Ivaru Zvīdri, SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” izpilddirektoru  -  par ieguldījumu Jēkabpils Reģionālās slimnīcas attīstībā;

VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļu – par augsti profesionālu ieguldījumu Jēkabpils pilsētas un tās iedzīvotāju drošībā;

Ritu Kozlovu, Jēkabpils 3.vidusskolas direktora vietnieci informātikas jautājumos - par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un jauniešu ārpusklases aktivitāšu organizēšanu Jēkabpils 3.vidusskolā;

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Atzinības rakstu tiks apbalvoti:

Valentīna Aukmane, Jēkabpils P.i.i. “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”;

Aleksandrs Lalovs, Ukraiņu biedrības “Javir” un vairāku citu apvienību ilggadējs biedrs -par literāro radošo darbību un ukraiņu nacionālo tradīciju popularizēšanā tautiešiem Jēkabpilī;

Františka Ivaščenko, Jēkabpils P.i.i. “Zvaigznīte” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”;

Jānis Korņejevs, SIA “Jēkabpils PMK” būvdarbu vadītājs, projektu vadītājs, projektētājs – par profesionālu augsti kvalitatīvu un daudzpusīgu darbu SIA “Jēkabpils PMK”;

Ilze Čevere, vispārējās pamatizglītības skolotāja Jēkabpils pamatskolā – par augsti profesionālu pedagoģisko un izglītības darbu Jēkabpils pamatskolā;

Silvija Strušele, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotāja, lektore– par ieguldīto darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā un augsti profesionālu pedagoģisko darbību;

Viktors Veigurs, pensionārs, ilggadējs Jēkabpils ielu komiteju biedrs - par ilggadēju un aktīvu darbību Jēkabpils pilsētas ielu komitejā;

Gunta Konovalova, Jēkabpils P.i.i. “Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja - par radošu pedagoģisko darbību pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Ar Goda un atzinības rakstiem tiks sveikti 20 jēkabpilieši un Jēkabpils Goda pilsonis – Aleksandrs Deinis
13.Novembris, 2018
12140
Aicinām Jēkabpils uzņēmējus, biedrības un organizācijas radīt Ziemassvētku noskaņu pilsētā
29.Oktobris, 2018
12050
Svinīgi atklāts Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs
18.Oktobris, 2018
11976
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos pienākumus pildīs Aivars Kraps
25.Oktobris, 2018
12033
30.oktobrī- ONKOLOĢISKO SLIMĪBU PROFILAKSES DIENA
26.Oktobris, 2018
12043
SIA “Jēkabpils ūdens” informē
23.Oktobris, 2018
12019
Jēkabpils bāriņtiesu turpmāk vadīs Inga Navenicka
12.Novembris, 2018
12132
Sākas pieteikšanās IV pasaules diktātam latviešu valodā
18.Oktobris, 2018
11979
Līdz šī gada beigām plānots nojaukt celtni Viestura ielā 44
08.Novembris, 2018
12124
Jēkabpiliešu un pilsētas viesu ievērībai!
13.Novembris, 2018
12138
LTRK aicina uz biznesa forumu Jēkabpilī
01.Novembris, 2018
11936
Satiksmes ierobežojumi un sabiedriskā transporta kustība 11.novembra lāpu gājiena laikā
08.Novembris, 2018
12126