Jēkabpils bāriņtiesu turpmāk vadīs Inga Navenicka

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 2018.gada 22.augustā izdeva rīkojumu par atklāto konkursu uz Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.
Pamatojoties uz Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu pretendentu atlases konkursa noteikto kārtību, tika organizēta pretendentu atlase. Konkursa ietvaros uz Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu tika saņemti pieci pretendentu pieteikumi. 8.novembra domes sēdes laikā Jēkabpils pilsētas domes deputāti tika iepazīstināti ar saņemtajiem pieteikumiem. 
Slēgtās sēdes laikā par jauno Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētāju tika ievēlēta Inga Navenicka. 

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Sveicam Latvijas Republikas 100. gadadienā!
18.Novembris, 2018
12157
Aktualizētā informācija par konkursa “Mana egle Tava egle” norisi
26.Novembris, 2018
12050
Par sasniegumiem sportā apbalvo Jēkabpils sporta skolas audzēkņus
16.Novembris, 2018
12155
Jēkabpils domē deputāta pienākumus pildīs Signe Bērziņa
22.Novembris, 2018
12185
8.decembrī Ziemassvētku egles iedegšana Jēkabpilī
30.Novembris, 2018
12231
Šogad titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” saņēma “SIA GEFA Latvija”
30.Novembris, 2018
12242
Aicinām iedzīvotājus piedalīties balsojumā konkursam “Mana egle ir Tava egle”
07.Decembris, 2018
12290
Uzsākti Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecības darbi
07.Decembris, 2018
12294
Atklāta atjaunotā Zemgales iela
16.Novembris, 2018
12159
Izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo ūdenstilpņu ledus
30.Novembris, 2018
12240
Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību Latvijas simtgades svinību organizatoriem Jēkabpilī
20.Novembris, 2018
12177
Pašvaldības nedēļas plāns 20.11.- 25.11.
20.Novembris, 2018
12179