Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Pašvaldība un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizācija noslēdz vienošanos par sadarbību

Šodien Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizācija noslēdza vienošanos par sadarbību. Līgumu pašvaldības vārdā parakstīja domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola un LIZDA arodbiedrības Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizācijas vārdā Inga Ermansone. Vienošanās mērķis ir veicināt sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldību un arodorganizāciju, kā arī veicināt savlaicīgu informācijas apmaiņu un abu pušu tikšanos jautājumos, kuros skartas izglītības nozarē strādājošo darbinieku profesionālās, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses. Līgums paredz arī sadarboties pedagoga profesijas prestiža celšanas jautājumos. Līdzīga vienošanās ar Starpnovadu arodbiedrības organizāciju bija arī iepriekš. Šodien parakstītā vienošanās noslēgta uz trim gadiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
14.Aprīlis, 2020
14741
Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā
12.Marts, 2020
14819
Jēkabpilī materiālo pabalstu saņems arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
01.Aprīlis, 2020
14964
Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem
27.Marts, 2020
14929
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam
30.Marts, 2020
14746
Ēdināšanas uzņēmumi Jēkabpilī (aktualizēts 06.04.2020)
30.Marts, 2020
14945
No 18.03. dežūrrežīmā strādās PII "Kāpēcītis un PII "Zvaigznīte"
16.Marts, 2020
14863
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai
16.Marts, 2020
14860
No 23.marta arī Jēkabpilī pēc iepriekšēja pieraksta var nodot COVID-19 analīzes
23.Marts, 2020
14887
Sanāksmē ar iestāžu vadītājiem pārrunā preventīvās darbības koronavīrusa ierobežošanai
11.Marts, 2020
14803
Pašizolācijas iespējas pilsētā (aktualizēts 30.03.2020)
30.Marts, 2020
14883
Izsludina pieteikšanos uz Jēkabpils vēlēšanu komisijas locekļa amatu
02.Aprīlis, 2020
14979