Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou), LLI-211, ietvaros, Jēkabpilī uzstādīts elektroniskais LED ekrāns. Ekrāns atrodas Rīgas un Madonas ielu krustojumā Krustpils pusē.

Ekrānā redzama informācija par tūrisma objektiem, aktuālajiem pasākumiem Jēkabpils objektos un pilsētā, kurus iespējams apmeklēt gan jēkabpiliešiem, gan pilsētas viesiem. Tāpat arī ekrānā būs redzama informācija par kultūras tūrisma iespējām, lielākajiem sporta pasākumiem. Sākoties projektam, radās ideja izvietot šādu ekrānu, lai tajā atspoguļotā informācija sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Šo informāciju ievēros gan jēkabpilieši, gan pilsētas caurbraucēji.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja: Zane Vārna
T.+371 65233822
zane.varna@edu.jekabpils.lv

 

“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
30.Jūnijs, 2020
15229
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
11.Jūnijs, 2020
15135
Informācija par kapusvētkiem Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās
09.Jūnijs, 2020
15291
No 4.jūlija sestdienās kursēs bezmaksas autobuss uz Mežaparku
02.Jūlijs, 2020
15439
Radžu ūdenskrātuves galvenās peldvietas akvatorijā uzstādīta strūklaka
26.Jūnijs, 2020
15418
Atgādinām, kā ar mums sazināties
10.Jūnijs, 2020
14654
Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts turpmāk atradīsies Brīvības ielā 45
11.Jūnijs, 2020
15346
Jēkabpilī viesojas Latvijas Basketbola savienības vadība
10.Jūnijs, 2020
15339
Radīsim svētku sajūtu pilsētvidē!
18.Jūnijs, 2020
15390
No 16.jūnija līdz 12. jūlijam aicina apmeklēt jauno Jēkabpils vēstures ekspozīciju
17.Jūnijs, 2020
15328
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks
10.Jūnijs, 2020
15337
Reģionālajā vizītē pārrunā administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas gaitu
01.Jūlijs, 2020
15433