Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou), LLI-211, ietvaros, Jēkabpilī uzstādīts elektroniskais LED ekrāns. Ekrāns atrodas Rīgas un Madonas ielu krustojumā Krustpils pusē.

Ekrānā redzama informācija par tūrisma objektiem, aktuālajiem pasākumiem Jēkabpils objektos un pilsētā, kurus iespējams apmeklēt gan jēkabpiliešiem, gan pilsētas viesiem. Tāpat arī ekrānā būs redzama informācija par kultūras tūrisma iespējām, lielākajiem sporta pasākumiem. Sākoties projektam, radās ideja izvietot šādu ekrānu, lai tajā atspoguļotā informācija sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Šo informāciju ievēros gan jēkabpilieši, gan pilsētas caurbraucēji.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja: Zane Vārna
T.+371 65233822
zane.varna@edu.jekabpils.lv

 

Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
10.Oktobris, 2019
14028
Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus
07.Oktobris, 2019
14115
Jēkabpilī sākas apkures sezona
23.Septembris, 2019
14017
Izsolē pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 180
03.Oktobris, 2019
14096
No 10.oktobra izmaiņas satiksmes organizācijā Zīlānu ielā
09.Oktobris, 2019
14126
Izgaismots Kena parka tiltiņš
04.Oktobris, 2019
14105
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.-2026.gadam un vides pārskata publiskās  apspriešanas uzsākšanu
08.Oktobris, 2019
13954
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā vecāko ainavu arhitektu
03.Oktobris, 2019
14098
23.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
23.Septembris, 2019
13901
Satiksmes drošības uzlabošanai Filozofu ielas posmam noteikts dzīvojamās zonas statuss un uzstādīti saliekamie ātrumvaļņi
20.Septembris, 2019
14015
Šonedēļ uzsāk Mežaparka veloceliņa atjaunošanu
24.Septembris, 2019
14026
Zemessardzes 3. Latgales brigādes teritorijā notiks lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 2019”
26.Septembris, 2019
14040