Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou), LLI-211, ietvaros, Jēkabpilī uzstādīts elektroniskais LED ekrāns. Ekrāns atrodas Rīgas un Madonas ielu krustojumā Krustpils pusē.

Ekrānā redzama informācija par tūrisma objektiem, aktuālajiem pasākumiem Jēkabpils objektos un pilsētā, kurus iespējams apmeklēt gan jēkabpiliešiem, gan pilsētas viesiem. Tāpat arī ekrānā būs redzama informācija par kultūras tūrisma iespējām, lielākajiem sporta pasākumiem. Sākoties projektam, radās ideja izvietot šādu ekrānu, lai tajā atspoguļotā informācija sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Šo informāciju ievēros gan jēkabpilieši, gan pilsētas caurbraucēji.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja: Zane Vārna
T.+371 65233822
zane.varna@edu.jekabpils.lv

 

Jēkabpils Vēstures muzejs aicina darbā tūrisma informācijas konsultantu
07.Augusts, 2019
13746
Par Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkta Jēkabpilī adreses maiņu
06.Augusts, 2019
13740
No 1.septembra Jēkabpils skolēnus pilsētas nozīmes maršrutos pārvadās bez maksas
15.Augusts, 2019
13808
Jēkabpilī sveic simtgadnieci Olgu Markovu
25.Jūlijs, 2019
13671
Studentus aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām
16.Augusts, 2019
13747
Jēkabpilieši izvēlējušies vārdus Rīgas Zooloģiskā dārza lūšu meitenēm
31.Jūlijs, 2019
13705
Iedzīvotāju balsojumā uzvar ideja par atpūtas vietu veidošanu pilsētas teritorijā
06.Augusts, 2019
13741
Noslēdzoties projektam AttractiveFORyou, Jēkabpilī uzstādīts LED ekrāns
26.Jūlijs, 2019
13687
Jēkabpils 3.vidusskolas direktora amatam virza Ligitu Ašnevicu
09.Augusts, 2019
13769
Jēkabpils sporta halles jaunbūvei spāru svētki
06.Augusts, 2019
13743
Margarita Meļņikova un Renārs Putniņš iecelti Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdē
31.Jūlijs, 2019
13708
No 2.septembra PII “Bērziņš” turpinās darbu Jēkabpilī, Madonas ielā 50
09.Augusts, 2019
13771