Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicinām balstot par konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” pretendenti Anitu Bērziņu no Jēkabpils

Janvāra sākumā Labklājības ministrijas mājas lapā izsludināta iedzīvotāju balsošana konkursā „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019”. Balsošana būs atvērta līdz 31.janvārim.

No Jēkabpils konkursam izvirzīta Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem Sociālā darbiniece Anita Bērziņa.

Lūgums būt aktīviem un nobalsot par Jēkabpils sociālā dienesta sociālo darbinieci Anitu Bērziņu, kura sociālajā jomā strādā jau kopš 2012.gada!

Anita sociālajā jomā uzsāka darbību kā koordinatore ESF projektā ”Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā”. Jau septiņus gadus Anita strādā Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem. Viņas pamata klientu grupu veido bērni un jaunieši, kas veic darbības, kas var novest pie likumpārkāpumiem vai izdarījuši kādu no likumpārkāpumiem, un reizēs, kad problēmsituācijas ir sarežģītas, un to risināšanā nepieciešami neordināri risinājuma paņēmieni, Anita labprāt uzņemas vadīt šīs lietas. Anitas izturēšanās pret visiem klientiem un darba kolēģiem un sadarbības partneriem ir cieņpilna un nav saņemtas sūdzības ne no klientu, ne arī no kolēģu vai citu iestāžu darbinieku puses.

Anita 2019.gadā turpināja darboties Latvijas - Lietuvas Starptautiskā projektā “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”.

Aktīvu darbību un motivēšanu Anita velta jauniešu integrēšanai sabiedrībā, akcentējot nākotnes plānus, tai skaitā, profesijas izvēli un apgūšanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Anita sadarbojas ar izglītības iestādēm ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) realizēšanas gaitā, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Veiksmīga sadarbība un aktuālās sabiedriskās aktivitātes vairāku gadu garumā Anitai ir ar nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem uzrunājot un iesaistot ģimenes ar bērniem dažādu nometņu aktivitātēs, kā piemēram “Be active! Be positive!”, Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrā "Dūjas" nometnēs un citās, kā arī piedāvātajās atbalsta grupās par vecāku apmācību, lai uzlabotu saskarsmes kvalitāti ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Kopš 2018.gada nogales Anita Bērziņa pilnveido savas profesionālās zināšanas Profesionālās izglītības programmā „Sistēmiskā pieeja psihosociālajā darbā”, kur iegūtās zināšanas pielieto savā darba prakses dažādošanā un attīstībā.

Anita ar savām zināšanām un iegūtajām prasmēm ar prieku dalās ar citiem Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālajiem darbiniekiem un citu nodaļu kolēģiem sekmīgākam un efektīvākam sociālajam darbam, un ar savu piemēru veicina interesi turpināt izglītoties un pilnveidoties visa mūža garumā, attīstot savu personību.

Anita ar savu dalību regulāri iestājas un atbalsta savu klientu intereses starpinstiūciju sadarbības sanāksmēs, Valsts probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālajā struktūrvienībā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā sanāksmēs, Valsts policijas tikšanās, Jēkabpils bāriņtiesas sēdēs, VBTAI KN, Administratīvās komisijas sēdēs, izglītības iestādēs un citās starpprofesionāļu tikšanās ar citiem speciālistiem un organizācijām.

Kā nozīmīgāko profesionālo ieguldījumu var minēt Anitas spēju un vēlmi dažādot sociālā darba metodes un pieejas atbilstoši katra klienta situācijai un ņemot vērā pusaudžu īpatnības, respektējot un atbalstot sociālos ētikas principus. Veiksmīgai gadījuma risināšanai ar klientu pozitīvu rezultātu visbiežāk nodrošina abpusējs kontakts, uzticēšanās, motivācijas attīstīšana tālākām pārmaiņām un sadarbība dažādu praktisku problēmu risināšanā.

Vairāk informācijas par konkursu un balsošanu var izlasīt:

Labklājības ministrijas mājas lapā:

 www.lm.gov.lv

http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialais-darbs/7-noderiga-informacija?id=91523

 

Informāciju sagatavoja:

Ritma Rubina
Jēkabpils sociālā dienesta
Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja

 

Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību
08.Maijs, 2020
15155
Konkursa “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros pašvaldība meklē teritorijas apbūves tiesībām
08.Maijs, 2020
15085
Uzsāks Viestura ielas pārbūves darbus
29.Aprīlis, 2020
15097
Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem sāksies vasarā 
27.Aprīlis, 2020
15062
“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
31.Maijs, 2020
15229
Domes vadība apmeklē vairākus būvniecības objektus pilsētā  
08.Maijs, 2020
15153
25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
25.Maijs, 2020
15212
Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām
11.Maijs, 2020
15093
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
25.Maijs, 2020
15135
29.maijā Radžu ūdenskrātuves peldvietā pacels Zilo karogu
20.Maijs, 2020
15219
Pašvaldības nedēļas plāns 18.05.-24.05.
18.Maijs, 2020
15205
Apkopojums: Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija?
13.Maijs, 2020
15169